JORDAAN FESTIVAL STANDWERKCONCOURS OP DE ALBERT CUYP VUETLOOP 1000-JAAR OUDORP In de week van 12 tot en met 21 septem ber stond de Amsterdamse Jordaan in het teken van het Jordaanfestival. 's Avonds traden de gebruikelijke Jor- daancabarets op in de nauwe met con cernspandoeken versierde straatjes. Overdag vonden er vele andere festivi teiten plaats. Zoals op 20 en 21 septem ber, toen uit heel Nederland drum bands, minirette- en majorettekorpsen op de Noordermarkt aantraden voor een concours. Vanuit de Heineken jury wagen sloeg de deskundige jury de ver richtingen gade van serieuze muzikan ten, swingende majorettes en de zeer jeugdige minirettes, uitkomend in di verse klassen. Het publiek, dat in gro ten getale aanwezig was, kon zich laven bij twee verkooppunten. Van 8 tot en met 14 september vierde de Albert Cuyp markt in Amsterdam haar 75-jarig bestaan. Hiertoe had Hei neken de markt, die vlak achter de brouwerij aan de Van der Helststraat ligt, feestelijk aangekleed met vele kaderaffiches en spandoeken. Op 14 september, de dag dat het stand werkersconcours gehouden werd, was het een drukte van belang op de Albert Cuyp. Duizenden stroomden toe om op de zondagsmarkt van kraam tot kraam te lopen. Om de paar meter stond een standwerker die met veel overredings kracht en schitterende acts probeerde het publiek ervan te overtuigen dat zij bij hem beslist iets moesten kopen. Winnaar werd Tony van Est, die met veel acteertalent mensen dingen had verkocht, zonder dat zij wisten wat er in het pakje zat. Om vier uur 's middags werden de winnaars van de loterij, georganiseerd voor het kooplustige publiek, bekend gemaakt bij de Heine ken jurywagen. Enthousiast gingen op 14 september vele sportievelingen, dames, heren en kinderen, van start in Voorschoten om de tientallen kilometers lange prestatie loop langs de Vliet te volbrengen. Er waren vrijwel geen uitvallers. Tijd speelde geen rol, want aan een presta tieloop is geen enkel wedstrijdelement verbonden. Alle deelnemers die de fi nish, aangegeven door een Pepsi-fi- nishdoek, wisten te bereiken, kregen een herinneringsvaantje. Voorafgaande aan deze loop was er een wedstrijd voor leden van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Ook deze loop werd door allen, onder een heerlijk zonnetje, goed volbracht. Dit jaar vierdeOudorp(bijAlkmaar) haar 1000-jarig bestaan. Het feit dat de heer A.H. Heineken door overerving Am bachtsheer van de Heerlijkheid Oudorp is, was voor ons een extra reden om op velerlei manieren acte de présence te geven. Een van de feestelijkheden was het houden van een fancy-fair en rom melmarkt op 13 september. Terwijl de volwassenen zich voor de kraampjes verdrongen, stond er voor de kinderen een speciale attractie op het program ma: voor een kwartje een ritje maken met de Heineken brandweerwagen. Hiermee was er nog geen einde geko men aan alle festiviteiten, want op 10 oktober trad het Volendams Operakoor op, in aanwezigheid van de heer Heine ken. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 27