VIERSPANWEDSTRIJDEN OP HET LOO VUURWERK IN BENTHUIZEN PROFWIELERRONDE VAN EINDHOVEN «»stelBier0 \\msteiBier Het park van Paleis Het Loo in Apel doorn stond op 22, 23 en 24 augustus volop in het teken van de paardesport. Op deze dagen speelde zich een inter nationale vierspanwedstrijd af, waaraan het officiële vierspankampioenschap van Nederland en het nationale kam pioenschap tweespanrijden waren ver bonden. Dressuur, marathon en vaar- digheidsproeven wisselden elkaar af. De ingewikkelde toeren die de vier spannen moesten uithalen, leverden schitterende taferelen op voor de toe schouwers. Ook onze Heineken span- wagen, die uiteraard de aandacht van velen trok was aanwezig. Op 20 september werd in Benthuizen de feestelijke heropening van de ge reconstrueerde Dorpsstraat gevierd met dagvuurwerk. Dit is een speciaal soort vuurwerk, met veel glitters, kleu rencombinaties en gekleurde rook. Ir. N. Buijsert, lid van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland schoot de eerste bom de lucht in. Allereerst zagen de vele aan wezigen de licht-groene, witte en licht blauwe kleuren van Benthuizen, waar na de Heineken vlag zichtbaar werd. Hierna brachten Ir. Buijsert en de burgemeester van Benthuizen een toast uit met door ons concern aangeboden Delftsblauwe bierpullen, voorzien van een speciale inscriptie. Ook de jeugd kwam aan zijn trekken bij een ballon wedstrijd met ballonnen van onze fris- drankenmerken. Nadat overdag de amateurs aan bod waren gekomen, verschenen in de na middag op 14 september de profs aan de start bij de profwielerronde van Eindhoven. Hierbij waren vele beken den zoals Lubberding, Knetemann en Oosterbosch. Het publiek dat geko men was om hun vedettes aan te moe digen behoefde zich niet af te vragen welke sponsors hun medewerking aan dit criterium hadden verleend, want dat was wel duidelijk door het Amstel finishdoek, de reclametoren, jurywa gen, salvarani- en reclameborden. Van Gerwen werd eerste. Hij legde de 100 km af in een tijd van 2 uur, 17 minu ten en 43 seconden. Lubberding en OoSterbosch eindigden respectievelijk als tweede en derde. start' fiNISh(( daft^5'' SANKOMIj B-, 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 26