Dennie, z.v. W.G.J.M. van Zin (intern transport) Kim, d.v. J.W. van der Kallen (mechanische werk plaats) Jeffrey, z.v. J. Kerver (bottelarij) Abraham, z.v. A.B.H. Knoop (interne dienst) Julia, d.v. A.J. van Rijsingen (bottelarij) Natasja, d.v. J.L.M.C. Vrijhoeven (legkelder) Nic-Jan, z.v. A. Aerts (bedrijfsbureau) Micha, z.v. W.J. de Voigt (plaatselijke administra tie) Diego, z.v. G. Benavente Alonso (bottelarij) Stefan, z.v. P.M. van Dockum (bottelarij) William, z.v. F. Uzeel (bottelarij) Andrea, d.v. A. Pompen (bottelarij) Monica, d.v. H.C. Fleuren (bottelarij) Priscilla, d.v. FI.Th.van Gulik (bofte/ar// Mirella, d.v. A. van Gelder (bottelarij) Angela, d.v. M.M.J.P. van der Wielen (ziederij) Esther, d.v. W.H.J. van Eeuwijk(expecf/f/e) Debbie, d.v. C. van der Splinter (bottelarij) Lidia, d.v. W.A.M. van Delft (elektro-technische werkplaats) Micheal, z.v. M. Adriaanse(intern transport) AMSTERDAM Gehuwd: M.H. Rijkens (export) met mw. D.J. Schoof B.H. Alles (plaatselijke administratie) met mw. K.C.M. Venneker Mw. W. de Winter (plaatselijke administratie) met Th. Michielsen Geboren: Iwan A., z.v. R.R. de Kom (plaatselijke administra tie) Roy, z.v. P. Meijaard (administratie buitenlandse belangen) Joost A„ z.v. mw. C.M. Hollenkamp-van der Maas (management development) Dennis, z.v. C. Dijkstra (kwaliteits dienst) Tessie, d.v. J.E.F.M. van der Bemd (legkelder) Dinish S., z.v. R. Jagroe (bottelarij) Danielle Petronella, d.v. A. van der Pradt (legkel der) Suzanne Margaretha, d.v. M.P.A. Sternfeld (P.P.D.) BUNNIK Gehuwd: M. El Hannouche (bottelarij) met mw. R. Ajaray A. Youssefi (bottelarij) met mw. S. El Khattabi Geboren: Habiba, d.v. M. Hammani (bottelarij) Patricia, d.v. J.M.A. van Leeuwen (storingsdienst) Mirjam, d.v. mw. M.A.A. Kroessen-Bosma (inkoop) Horia, d.v. M. Asaksak (intern transport) Annika, d.v. E. Veldhuizen (mechanische werk plaats) Natascha S.E., d.v. J.J. van den Brink (intern trans port) Omar, z.v. A.M.A. Abbou (intern transport) Wouter J.L., z.v. J.J. van Essen (technische dienst) Patricia, d.v. F.W. van Luyn (intern transport) Said, z.v. M.H. Nachit (sortering) 's-HERTOGENBOSCH Gehuwd: F. Henraat (bottelarij) met mw. H. Abdoelbasier G.A.J.J. Huizer Gros (bottelarij) met mw. J.A.M. van der Heijden F.W.P.M. Tenlima (gistkelder) met mw. J.M. Mare- chal H. de Wit (bottelarij) met mw. C. van der Linden J.H.A.C. Leytens (bottelarij) met mw. Y.C.M. Snels H.J.M. Willems (storingsdienst) met mw. F.B.C.J. Netten Mw. M. Eggly (plaatselijke administratie) met J.P. van Uden J.C.A. van Wanrooij (interne dienst) met mw. P.W. M. Akkerman Geboren: Stefan, z.v. J. Kraan (energiedienst) Astrid, d.v. G.F.A. Klappe (bedrijfsbureau) LEEUWARDEN Geboren: Dennis,z.v. J. Postma(verpakken) ZOETERMEER Gehuwd: B. Bruinenberg (drankenbereiding) met mw. J.P. Dupiré ZOETERWOUDE Gehuwd: J.F. Mulder (technische opleidingen) met mw. A.C. Heyboer Mw. A.H.A.M. Paardekooper (planning control bier) met J.H.M. Huijing E.M. Kraak (marketing onderzoek) met mw. S. de Graaf C.H. van Amstel (advies en ontwikkeling) met mw. S. Visser Q.A.D. Emmen (verkoop binnendienst horeca) met mw. P.C.Th. Eschbach Mw. A.H.C. Klink (reclame inkoop) met J.W.C. Kerkvliet B. Nijgh (garage werkplaats) met mw. J.G. van der Speyk W. Vooijs (bottelarij) met mw. A. van Rijn P.C. van der Steen (intern transport) met mw. H. Sieders R. van Leeuwen (magazijn intern transport) met mw. C.A. van de Heuvel G.H.J. Ploeg (procestechniek) met mw. J.J.Th. Boutkan Geboren: Olivier V„ z.v. E.T. Wilmink (centrale kwaliteits dienst buitenland) Janine M„ d.v. J.A. van Gils (proces techniek) Angela, d.v. C. de Jager (tekenkamer werktuig bouw) Mischa R., z.v. G.H. Lupgens (transport declara tie) Femke, d.v. A. Bender (documentatie centrum techniek) Louiza, d.v. M. Daghbach (bottelarij) Femke, d.v. T. Rozema(storingsdienst) Baris, z.v. A.B. Yanar (bottelarij) Raymond, z.v. J.J.H. Koek (magazijn intern trans port) Antonius J.P., z.v. J.A. Scheefhals (planning werkvoorbereiding) Mailaa, d.v. A. Bahri (bottelarij) Ersan, z.v. O. Catal (bottelarij) Nicolaas G„ z.v. D. Groen (magazijn intern trans port) Mehmet, z.v. S. Jet\k(bottelarij) Oscar, z.v. A.M. Morais (bottelarij) Simone, d.v. P.O. van den Vegt (bottelarij) Daniële, d.v. D. Bankeman (magazijn intern trans port) William, z.v. H. van Santen (magazijn intern trans port) Jacobus M.M., z.v. P.L.M. Bisschop (storingsdienst) Margaretha A., d.v. W.J. Schaap (brouwen) Gerben, z.v. W. van der Est (brouwen algemeen) HORECAGEBIEDEN Gehuwd: J.C. de Wit (expeditie, Noord Holland) met mw. T. Spanjaard Geboren: Petrus L.G.A., z.v. mw. P.J.M. Boeyen-van de Ven (fysieke distributie, Midden-Brabant) Nona C., d.v. T. Papa (expeditie, Noord Holland) OVERLEDEN De heer J.J.F. ALLART (84) is op 12 au gustus 1980 overleden. De heer Allart kwam op 10 mei 1948 bij Heineken Rot terdam in dienst en was werkzaam bij de spoelmachine in de bottelarij. Van oktober 1959 tot zijn pensionering op 1 juni 1961 werkte hij in de lagerkelder. Op 12 augustus 1980 is de heer A. SILLINGER (90) overleden. Na op 2 maart 1914 in dienst te zijn getreden bij Amstel, was hij baas van de kuipe rij. Op 1 mei 1958 ging hij met pensi oen. De heer H.J. VAN RIXTEL (72), die op 18 juni 1957 in dienst kwam bij Heine ken Den Bosch, is op 22 augustus 1980 overleden. Hij heeft in de bottelarij ge werkt tot hij in de invaliditeitsregeling is opgenomen in 1972, waarna hij op 1 maart 1973 met pensioen is gegaan. De heer J.J. POLDERMAN (67) is op 31 mei 1955 in dienst getreden bij Amstel en heeft achtereenvolgens als post- loper, expeditie-chauffeur, reclame meubelwager, wederom als expedi tie-chauffeur en in de postkamer ge werkt tot zijn datum van pensionering op 1 maart 1978. Op 25 augustus 1980 is hij overleden. De heer H.L. VAN DAMME (71) is op 2 september 1980 overleden. Na in diensttreding bij Heineken Amsterdam op 14 april 1925 is hij aangesteld als ijscontroleur en kurkenbrander. Tevens is hij baas van het vatenperron geweest en later baas van de bottela rij in Rotterdam. Van 1958 tot zijn pen sionering op 1 juni 1974 is hij baas algemene dienst geweest in Duiven- drecht. Op 9 september 1980 is de heer P.J. KOEKENBIER (84) overleden. Hij is in dienst gekomen bij Amstel op 16 juni 1945 als portier en ging op 1 februari 1961 met pensioen. De heer J. HIRT (65) is op 16 augustus 1980 overleden. In 1947 kwam hij in dienst bij Heineken Rotterdam in de bottelarij. In 1960 werd hij voorman van het biermagazijn waar hij tot zijn pensioen op 1 december 1979 werk zaam is geweest. Bijna vijftig jaar is de heer A. VAN DEUTEKOM (78) bij Heineken Rotter dam in dienst geweest. Begonnen in de stal, heeft hij vervolgens in de mouterij gewerkt, en tot zijn pensioen op 1 augustus 1967 in de algemene werkplaats. Op 14 augustus 1980 is hij overleden. Op 14 september 1980 is de heer J. KOELEMEIJ (69) overleden. De heer Koelemeij heeft van 1963 tot aan zijn pensioen op 1 juni 1976 als magazijn bediende gewerkt bij Drankenhandel Alkmaar. De heer K. HARTOG (76) is op 12 sep tember 1980 overleden. Op 1 novem ber 1968 is hij met pensioen gegaan, nadat hij vanaf 1925 als timmerman bij Heineken Amsterdam werkzaam was geweest.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 25