BELONINGEN AANMOEDIGINGSPREMIES Mutaties Centrale Ideeënbuscommissie Th.H.G. Angevaare f 900,- Leeuwarden J. Postma, produktie Zoeterwoude L. Mosterdijk en M. Fuchs, storingsdienst A.H. Angenent, interne accountantsdienst C. Castelijn, bouwkundige werkplaats V. Sobocinsky, vertaalafdeling J. Faassen, klanten-service Horecagebieden A. H. Carrée, C.T.D. (Overijssel/Veluwe) J. van Doorn, expeditie (Den Haag) f 50,- f 150,- f 90,- f 50,- f 50,- f 25,- f 170,- f 50,- ledereen kreeg een geschenk uit de bil de beloning behorende groep. Zoeterwoude J. Guyt, bottelarij f 25,- M. van de Bent, bewakingf 25,- Horecagebieden I.J. van Gelderen/R. Peters, expeditie (West-Brabant/Zeeland) f 50,- G.R. van Bueren, verkoop (Rotterdam) f 25,- H.W.H. Tilmans, expeditie (Amsterdam) f 25,- R. van de Luyt, expeditie (Rotterdam) f 25,- M. van Woerden, verkoop (Rotterdam) f 25,- A.P.A. Vermonden, expeditie (West-Brabant/ Zeelandf 25,- A.P.J. van der Sterren, administratie (Limburg) f 25,- E, van de Berg, administratie (Utrecht) f 25,- H. Walraven, expeditie (Midden-Brabant)f 25,- H.J.R. van Oers, verkoop (Limburg)f 15,- J. van de Schoot, verkoop (Midden-Brabant) f 15,- Met ingang van 1 oktober is de Centrale Ideeënbuscommissie als volgt samengesteld: Ir. J. Boonen, voorzitter E.J. van Brunschot, secretaris G. van den Bunt H.A.H. Verlinden R.G.H. Elfrink Mr. Y.H.M.N. Folmer De heer J. van der Zee heeft zich teruggetrokken uit de Centrale Ideeënbuscommissie en de heren Elfrink (hoofd Public Relations Ne derland) en Folmer (hoofd Horeca- gebied Noord) zijn toegetreden tot de Centrale ideeënbuscommissie. V.l.n.r. de heren Hoegee, Arens, Welmers en De Vassy. Inzet: de heer Broekhoven. ren Arens en Van Hoegee, beiden werk zaam op de afdeling verpakken te Zoeterwoude, kan dit bier opgevangen worden in een tank. Na verloop van tijd zou een ambtenaar van de accijns deze tank op kunnen nemen (inhoud, stam- wort) en de brouwerij de accijns geretourneerd krijgen. Als beloning hiervoor kreeg elk van de heren f2.137,50. De derde inzender, J. Broekhoven, was door omstandigheden helaas verhin derd bij deze vergadering aanwezig te zijn. Het idee van de heer Broekhoven, werkzaam bij de fustencolonne, heeft betrekking op het opvangen van water gebruikt voor het wassen van fusten. Door een koelspiraal in de recuperatie tank aan te brengen, kan het hete water van de laatste interne reiniging gebruikt worden voor de eerste reiniging waar koeler water voor nodig is dan wat thans wordt opgevangen. Tevens wordt dan de tijd die nodig is voor het leeg- drukken van de vaten verkort, wat een besparing op de benodigde hoeveel heid stoom betekent. Hij mocht op een later tijdstip het bedrag van f 2.775,— in ontvangst nemen. Vervolgens was het woord aan de heer E.J. van Brunschot, secretaris van de centrale ideeënbuscommissie. Hij feli citeerde de heren van harte' met hun be loningen. Temeer daar hiermee de bar rières van de duizend, tweeduizend, drieduizend en vierduizend gulden nu doorbroken waren. Hij vond het niet verwonderlijk dat dit gebeurde, want volgens zijn zeggen was de heer Wel mers recordhouder voor het uitreiken van hoge beloningen. De heer Van Brunschot was vooral verheugd over deze beloningen, omdat dit afrekende met het gerucht als zou het slecht gaan met de ideeënbus. Dit gerucht zou de ronde doen omdat er geen jaarverslag van de ideeënbus was verschenen. Hij verklaarde echter dat dit een bijzonder goed jaar is voor de ideeënbuscom missie. Na zijn korte speech overhandigde hij de heer De Vassy een horloge en de heren Arens en Van Hoegee ieder een radio-cassetterecorder. Den Haag Het idee van de heer Angevaare, werk zaam op de expeditie te Den Haag, be treft de verschillen in warmte-behoefte tussen kantoor en opslagloods, en tus sen kantooruren en daarbuiten. Met gebruikmaking van de mogelijkheden in de reeds bestaande verwarmings installatie, kan er een aanzienlijke be sparing in de brandstofkosten bewerk stelligd worden. 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 22