WINNAAR 2e KWARTAALPRIJS MEER DAN F10.000,-AAN BELONINGEN IN ZOETERWOUDE Van links naar rechts: C. W.M. van den Bo- gaerdt, E.J. van Brunschot, J. van aerZee, H. W.M. Norp, J. Boonen en J. Buyzer. Gezien de 'zomerse' inzendtermijn is dit aantal bijzonder groot te noemen, vooral als men bedenkt dat normaal in de maanden juni, juli en augustus hoogstens een honderdtal ideeën wordt ingezonden. Ook de kwaliteit van de ideeën is over het algemeen goed, hetgeen geïllustreerd wordt door de hoge beloningen die onlangs in Zoeter woude en Den Bosch zijn uitgereikt. In aanwezigheid van vertegenwoordi gers van de O.R. Zoetermeer, de P.I.B.C. Zoetermeer en de C.I.B.C., haalde de heer Van der Zee lotnummer 532 uit de bokaal, afkomstig van de heren T.A. Sterrenburg en J.G.M. Huy- gevoort, beiden werkzaam in de botte larij te Den Bosch. Deze dubbele win naar vormde gezien de aard van de prijs - een videorecorder - een complicatie, maar dit probleem is inmiddels in onderling overleg opgelost. De 3e kwartaalprijs zal verloot worden op 29 december a.s. te Bunnik door de heer H. Coebergh. In aanmerking komen alle ideeën die ingezonden zijn tussen 15 september en 15 december en in behandeling worden genomen, dus niet in eerste instantie afqewezen zijn. In de ontvangstruimte van Zoetermeer is op 26 september door de heer J. van der Zee de trekking verricht voor de 2e kwartaalprijs in de jubileumwedstrijd. Maar liefst 247 inzendingen kwamen voor deze verloting in aanmerking. Op vrijdag 19 september belegde de ideeënbuscommissie Zoeterwoude een speciale vergadering. De reden hier voor was dat er op deze dag voor meer dan f 10.000,— aan beloningen uitge reikt zou worden voor drie ingezonden ideeën. De bedrijfsleider van Zoeterwoude en voorzitter van de ideeënbuscommissie Zoeterwoude, de heer Welmers, zette in een korte toespraak uiteen waarom er zoveel tijd kon verstrijken voor een in zenderzijn idee gehonoreerd zag. Daarna ging hij over tot het behande len van de ideeën en het overhandigen van de beloningen. De duidelijk verras te heer J.J.F.G. de Vassy van de trans portafdeling kreeg f 3.100,— voor zijn idee uitgereikt. Hij had bedacht voor een aantal buitenlandse markten het ordervoorbereidingsformu lier, dat voor af gaat aan het ordervastleggings- formulier, te laten vervallen. Hierdoor wordt werk bespaard op de afdeling or dervoorbereiding en in de controle sec tie. Bovendien kunnen de orders sneller worden doorgegeven aan de produktie hetgeen een snellere levering betekent en ligt het foutenrisico aanmerkelijk la ger omdat er tussenschakels vervallen. Bijzonder detail bij deze beloning, was het feit dat een dergelijk hoog bedrag voor het eerst is toegekend voor een idee, betreffende de administratieve sector. Daarna was het de beurt van de heren H. Arens en D. van Hoegee werkzaam in de bottelarij. Gezamenlijk hadden zij het volgende idee ingediend. De retourfusten waarvan de brouwerij de klacht accepteert worden nu boven het riool geleegd. Naar idee van de he- 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 21