MBJETOER SUCCESVOL SLOT WIELERSEIZOEN FOTOCLUB ROTTERDAM ploegen in het midden van de zaal plaats te nemen. Over en weer werden er toen geschenken aan elkaar gege ven. Mr. Knutton, de teamleider van Whit- bread, sprak hierna zijn dank uit voor de prettige wedstrijd en niet in het minst voor de gastvrijheid, die ze ondervonden hadden. Hij hoopte, dat Heineken in april 1981 vooreen return match naar Engeland zou kunnen ko men. Een gezamenlijke maaltijd met erwtensoep en bier sloot de ontmoeting Whitbread Sheffield - Heineken Den Bosch af. Op de foto ziet u het Heine ken team in de gele shirts. In afwachting van de start aan de Van der Helststraat Ruim honderd fietsers stonden op 6 september jongstleden tegen negen uur klaar om te beginnen aan de laatste toertocht van het seizoen 1980. De Heineken Toerclub Amsterdam had voor die dag in eerste instantie "een kleintje IJsselmeer" op het programma staan, maar na een proefrit bleek met ais een langgerekt lint jdt de grote groep door het plassengebied van Nieuwkoop. name de dijk tussen Enkhuizen en Lely stad een (te) zware opgave te zijn voor de toerfietsers. De te verwachten harde wind begin september zou velen doen sneuvelen. In plaats daarvan zette het bestuur van de Heineken Toerclub Am sterdam een tocht uit door het prach tige Amstelland, die genoemd werd naar de eerste rustplaats, het dorpje Meije. Onder werkelijk perfecte weers omstandigheden, een warm zonnetje en een lichte bries begeleidden de cou reurs gedurende de gehele dag, werden de honderd en twintig kilometer onder de wielen weggetrapt. Na een eerste stop in het al genoemde plaatsje Meije, was er rond de tachtigste kilometer nog een rustpauze vlak voor Vinkeveen. Toen had de bezemwagen al een aantal passagiers en had de heer Joossen, die als EHBO-er de tocht begeleidde, wat kleine verwondingen moeten verzor gen. Met een stukje fruit en een flesje fris als opkikker werd de laatste veer tig kilometer naar Amsterdam gereden. Na ruim zes uur kwam de groep op de brouwerij aan de Van der Helststraat aan, waar na afloop in de Raadskelder organisatoren en begeleiders bedankt werden voor de fijne tocht. Ter plaatse werden ook de jongste, de oudste en de enige vrouwelijke deelnemer in de bloemetjes gezet. Voldaan keerden de renners daarna huiswaarts, wat voor een aantal nog een hele tocht was: er waren deelnemers uit onze vestigingen Leeuwarden, Zoeterwoude, 's-Herto- genbosch en Rotterdam, evenals uit onze drankenhandels Haarlem en Twello. In september is de fotoclub Rotterdam weer gestart met haar wekelijkse avon den op de donderdag in de Raads kelder. De eerste avond is altijd gere serveerd voor de beste foto's en dia's van Bert de Wit. De jury vond beide op namen van hoog gehalte. Wilt u ook eens langs komen op de clubavonden, dan bent u welkom. van het afgelopen seizoen. Bij de foto's won Dick Sneepels met een dubbelopname wolken doorge drukt door een naakt. De beste dia was een opname van een schip in een fjord, 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 20