TAFELTENNISTOERNOOI VAN ZOETERWOUDE HEINEKEN DEN BOSCH- WHITBREAD SHEFFIELD Naar aanleiding van het vijf-jarig be staan startte maandag 1 september het lustrumtoernooi van de Heineken Tafel tennisvereniging Zoeterwoude. Wedstrijdleider J. Broer geeft hieronder enkele impressies van de diverse wed strijden. Ruim voor aanvangstijd was het al een drukte van belang in de Eendenkooi te Zoeterwoude-Rijndijk. Alle bestuurs leden en vele hulpvaardige handen van gasten (zo zijn de tafeltennissers uit de regio!) hielpen met tafels opzetten en met alles wat er verder bij komt kijken. Omstreeks 20.00 uur begon volgens de planning, voorzitter Henk Klein aan zijn speech. Hij deed als gebruikelijk zijn naam eer aan: hij hield het kort. Na de loting kon het toernooi beginnen. H.T.V.Z. had enkele verenigingen uit de regio, waarmee zij de afgelopen jaren goede contacten heeft onderhouden, voor dit toernooi uitgenodigd. Zij heb ben gretig gebruik gemaakt van die uit nodiging. Vooral het spel van de dames 3e klasse was van zeer behoorlijk ge halte. De winnaressen, Ria Straathof en Elly van der Veer van Zoeterwoude kregen de eerste prijs bepaald niet cadeau. Zij hebben er hard voor moeten knokken. Moeder en dochter Van Hei ningen uit Bleskensgraaf (T.T.V. De Vriendschap) bevochten de tweede plaats. Vooral het spel van de dames Van der Berg en Bik van Rijnsleutels uit Leiderdorp was, technisch gezien, het aankijken waard. Het was te voorspel len dat zij het tegen de aanstormende jeugd moeilijk zouden krijgen. Dat zij desondanks een fraaie derde plaats wisten te behalen, is een prestatie die mag worden gezien. De heren 4e klasse lieten zich ook niet onbetuigd. Vooral het spel van de eer ste prijswinnaars van Docos uit Leiden, Bram Owel en Cor Prins, mag worden genoemd. Cor Prins was een openba ring. Ondanks (of dankzij?) zijn handi cap speelde hij zijn tegenstander zo dikwijls uit positie dat het een lust voor het oog was. De heren Piet van Gent en Sjaak Paardekoper van Zoeterwoude moesten alleen in bovengenoemde he ren hun meerdere erkennen en kregen dan ook verdiend de tweede prijs. De Rijnsleutels behaalden ook hier de derde prijs. Hoewel het al half een 's nachts was nadat de prijzen waren uitgereikt door de voorzitter, bleef menigeen nog even napraten aan het buffet. Een week later waren de heren 3e klas se en 5e klasse aan de beurt. Ook nu waren wij van uitstekend spel getuige, met name van Harald van Offeren (ex- H.T.V.Z.) en Herman Starrenburg. Zij wonnen de eerste prijs met veel machtsvertoon. De jonge ploeg van Rijnsleutels was (nog) niet tegen hen opgewassen en moest noodgedwon gen met een tweede prijs genoegen nemen. De heren van Docos-Leiden be haalden hier de derde plaats. Bij de 5e klassers was het een en al Docos wat de klok sloeg. Zonder ook maar één verloren partij voltooiden de heren uit Leiden hun wedstrijden. Tweede werd Zoeterwoude. Het was leuk dat de sympathieke club Meer burg, medegebruiker van de Eenden kooi, de derde prijs in de wacht kon slepen. Henk Klein kon hierna, het was dit keer nog voor twaalven, de prijzen uitreiken. Het eerste lustrumtoernooi was hiermee tot een einde gekomen: een toernooi dat de naam van H.T.V.Z. in de regio nog versterkt heeft. Een beter cadeau had de jubilerende vere niging zich niet kunnen wensen! In het kader van het bezoek van een voetbalelftal van Whitbread Sheffield met supporters aan de Heineken Brouwerijen, kwam op zaterdag 20 sep tember dit gezelschap naar Den Bosch om daar de strijd aan te binden met F.C. Heineken van die vestiging. Na ontvangst, voor de ingang van het veld van de Bossche Boys, van de En gelsen door de heer Kalff en de heer Kop namens Heineken, spoedde men zich naar de kleedkamers. Om 14.45 uur verrichtte Ir. Scheltema de aftrap voor deze internationale sportontmoe- ting. De eerste 20 minuten was Whit bread sterker, maar dankzij het goede keepen van de Heineken doelman, bleef het 0-0. Na 25 minuten spelen, toen het Engelse overwicht verdwenen was, werd het toch 0-1 door een buitenspeldoelpunt. Heineken bleef aandringen en in plaats van gelijk te komen, kwam ze 10 minu ten voor rust op een 0-2 achterstand. De Heineken Drumband kondigde de pauze aan en hield vervolgens de spe lers en de toeschouwers bij een heerlijk zonnetje gedurende een kwartier aan genaam bezig. Een minuut na rust maakte Heineken een welverdiend doelpunt en daarna ging de strijd gelijk op met goede scoringskansen aan bei de kanten. Er kwam echter geen doel punt meer en zo werd de eindstand van deze pittige wedstrijd 1-2. Na afloop van de match vertrok men naar de Bos sche Brouwerij, waar de heer Schelte ma in het oude Ontvangstgebouw de Engelsen van harte welkom heette bij Heineken Den Bosch. De heer Kop overhandigde vervolgens de aanvoer der van Whitbread een gegraveerde be ker als beloning voor de 2-1 overwin ning en verzocht de spelers van beide 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 19