ZWEMMERS DERDE DE HOCKEYCLUB HEINEKEN IS EEN FEIT de dames-ploeg van Heineken bij, die uiteindelijk 2e werd in deze verliezers ronde. De twaalf snelste ploegen gingen over naar de halve finale, waar onder ook de drie overige ploegen van Heineken, om te strijden voor een plaats in de finale. In de finale zwommen tenslotte de zes snelste ploegen tegen elkaar. Twee ploegen van Heineken hadden deze fi nale weten te bereiken, hetgeen een zeer spannende wedstrijd opleverde. De einduitslag was dat de Heineken ploegen drie en zes werden. Nummer één werd de ploeg van Het Bollenbad uit Noordwijk en nummer twee de Rijksbelasting Dienst uit Leiden. De Heineken ploeg, die de derde plaats wist te behalen en daarvoor een fraaie beker in ontvangst kon nemen be stond uit de dames L. de Graaff en M. de Graaff en de heren P. Harteveld en J. Kuijt. Op de groepsfoto ziet u van links naar rechts: A.H. Wentink, Mw. W. Krobee, H. Kranenburg, Mw. A.W. van Ingen Schenau, H.J. van der Bergh, R. Ooste- rom, Mw. W.C. van Leeuwen, M. Mos terd, Mw. L. de Graaff, P. Harteveld, J. Kuyt en zittend Mw. L.N. van Ingen Schenau en Mw. M. de Graaff. Op de andere foto ziet u geheel rechts enkele leden van de Heineken ploeg in actie. Op donderdag 22 september jl. vond de jaarlijkse bedrijfszwemestafette weer plaats. Deze bedrijfszwemestafette wordt georganiseerd door de zwemver eniging "De Zijl/L.G.B." uit Leiden. Hieraan nam een aantal bedrijven uit Leiden en omgeving deel. In totaal wa ren er dit jaar 28 deelnemende ploegen, afkomstig van vijftien verschillende be drijven. Heineken startte met vier esta fetteploegen, elk bestaand uit vier per sonen. Men zwemt 4 x 50 meter in een slag naar eigen keuze, volgens een zo genoemd afvalsysteem. Na de series gingen de langzaamste zestien ploegen over naar de verliezersronde. Hier zat Op maandag 8 september j.l. werd tij dens een drukbezochte vergadering in de Amsterdamse Van der Helststraat de Hockeyclub Heineken opgericht. Het unieke van deze, al eerder officieus opererende club is dat personeelsle den van verschillende vestigingen lid kunnen worden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de samenstel ling van het bestuur: Ton de Wit (Z/Wou) - voorzitter Henk Joosse (A/Mau) - penningmeester Melitta Steenhuis (Z/Wou) - secretaris Martin Folmer (Z/Wou) - captain heren Annelies Zittersteijn (A/Wet) - captain dames In de vergadering kwam een aantal punten van orde ter tafel, zoals kleding, accommodatie, contributie enzovoort. Met de aanmelding van 14 dames is de club nu in staat ook een damesteam op de been te brengen. De eerste wedstrijd in de nieuwe opzet werd door de heren op woensdag 17 september j.l. ge speeld tegen de K.L.M. op hun terrein in Amstelveen. Hoewel het lange gras sprankelend spel belemmerde, werd onder een uitstekende arbitrale lei ding van Rolf Lans door Heineken een zege van 4-0 afgedwongen. Hans Flo- berg scoorde tweemaal (eerste en derde doelpunt), terwijl Jos Pernot voor de tweede en Rien de Groot voor de vierde goal tekenden. Ook onze dames vochten hun eerste wedstrijd uit tegen de K.L.M. Op zaterdag 18 oktober beleefde op hetzelfde terrein ons kersverse team haar debuut. Kortom, in het nog korte bestaan van de hockeyclub bleek de animo voor hockey binnen onze onderneming bij- zondergroot. Staand v.l.n.r. Ton de Wit, Frank van Eek, Rien de Groot, Thieu Valens, Hans Floberg, Martin Ririassa, Jan Vethaak en Rolt Lans. Knielend v.l.n.r. Jos Pernot, Michiel Egeter, Paul Vlek, Hans Bruning, Cox van Herpen en Willem Hosang. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 18