pa rr IN DE BAN VAN Elke zondag zitten miljoenen mensen aan de buis gekluisterd om te genieten van de beelden die Studio Sport hen biedt. Met name de voetballiefhebbers komen zeer aan hun trekken. Een van de groepen die tot hun teleurstelling niet zo vaak aan bod komt, wordt ge vormd door liefhebbers van de auto sport. De heer P.A. Boesten, chef expe ditie drankenhandel en depot te Nuth, kan daar over meepraten. Hij beoefent namelijk de kartsport. Een sport die, al wint hij tegenwoordig steeds meer aan populariteit, bij het grote publiek niet zo bekend is. "Wij vinden het uiteraard erg jammer dat de televisie zo weinig aandacht schenkt aan de autosport. Vooral de kartsport komt er bekaaid af. Duitsland daarentegen toont niet alleen fragmenten, maar zendt hele wedstrij den uit. Als dat gebeurt, kan ik de hele middag wel blijven kijken", vertelt de heer Boesten. Zonder rijbewijs De heer Boesten, die van kinds af aan een grote liefde voor auto's koestert, is sinds kort een fanatieke beoefe naar van de kartsport. "Het is eigenlijk autoracen in het klein. De meeste mensen die aan deze sport beginnen, doen dit om later verder te gaan met autoracen. Jan Lammers is daar een goed voorbeeld van. Maar daar ben ik nu al te oud voor. Je zou dan heel jong moeten beginnen. Dat kan als je 12 jaar bent, want voor karten heb je geen rijbewijs nodig. Als beginneling kom je in de StiIl-klasse. Daarna kun je naar de 100 cc.-klasse en als je daar een jaar in hebt gereden, mag je over naar de 125 cc. Vervolgens is er nog een 250 cc.-klasse. Nog een reden waarom ik niet verder ga met autoracen, is het geld. Karten is al erg duur, maar auto racen is voor iemand zonder sponsor helemaal onbetaalbaar. De aanschaf van een kart voor de 125 cc.-klasse, compleet met motoren een set banden komt op zes- a zevenduizend gulden. Eerst koop je het frame, dan de motor erop. Deze is meestal afkomstig van een crossmotor. Vervolgens wordt de motor 'getuned', dat wil zeggen opge voerd in snelheid." Loten voor de startplaats De heer Boesten doet pas sinds drie jaar aan karting in de 125 cc.-klasse. Met succes, want het eerste jaar be haalde hij een 8e plaats in het totaal klassement en het tweede jaar werd hij 3e in het clubkampioenschap van de Internationale Skelter Bond Limburg. "Dat is een heel prettig moment wan neer je een prijs uitgereikt krijgt. Als je naam afgeroepen wordt, hoor je iedereen klappen en juichen. Dat geeft je veel voldoening. Dit jaar heb ik nogal veel pech gehad. Vier wedstrijden achtereen blies ik mijn motor op. Dit gebeurt meestal doordat een zuiger in de cilinder vastloopt. De motor kan nog wel gerepareerd worden, maar het kost je veel geld en je plaats in het totaal klassement. De wedstrijden, elke zon dag verreden in het seizoen van mei tot half oktober (behoudens de maand juli), tellen allemaal mee voor het to taalklassement om het kampioenschap van Limburg. De I.S.B.L. organiseert deze wedstrijden. Voor een eerste plaats in elke wedstrijd krijg je 15 pun ten, vooreen tweede 13, vooreen derde 11 en een vierde plaats levert 10 punten op. Zo loopt het aantal te behajen pun ten langzaamaan af. "Een wedstrijd be staat uit drie manches", legt de heer Boesten uit. "Bij inschrijving wordt je startplaats geloot voor de 1e manche. In de 2e manche start je dan in omgekeerde volgorde en in de finalemanche krijg je die startpositie toegewezen die het ge middelde is van je finishresultatpn in de 1e en 2e manche. Vorig jaar was het nog zo dat elke rijder bij toerbeurt een bepaalde startplaats kreeg aangewe zen. Nu wordt er dus geloot. Als je echt 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 14