naar het moment waarop de heer E.J. van Brunschot als voorzitter van de per soneelsvereniging Amsterdam de win nende teams zou uitnodigen het ere podium te betreden, met daaraan ge koppeld de bekendmaking van de win nende vestiging. Zover was het echter nog niet. Eerst kreeg men alle gelegenheid rustig een drankje tot zich te nemen, een dansje te maken en een maaltijd af te halen bij het buffet. Toen iedereen klaar was met het nuttigen van de koude kip, aardappelsalade en het ijs, werden de lotnummers voor de verloting van deju- bileumprijzen getrokken. Uiteindelijk brak het grote moment aan: alle coaches van de diverse onderdelen die in aanmerking kwamen voor een eerste, tweede of derde prijs werden opgeroepen en kregen een grote bier pul overhandigd. Toen hierna de win nende vestiging, Rotterdam, bekend werd gemaakt, brak er grote vreugde uit bij de Rotterdammers. Enthousiast keek men toe hoe de heer R.A.G. Has selt als ploegleider van Rotterdam het Bronzen Brouwerspaard uit handen van de heerG.T. Kleiberg ontving. De trotse ploegleider sprak als slot woord: "Rotterdam, dat niet te verslaan is, zal helaas niet op de volgende sport dag kunnen optreden, aangezien de Rotterdammers zich over andere ves tigingen zullen verspreiden. Daarom is dit voor Rotterdam een mooi afscheid." Na alle tegenstanders bedankt te heb ben voor hun sportieve strijd stroomde de dansvloer weer vol en betekende dit een feestelijke afsluiting van een spor tieve dag. voetbal T— CD in CM co tafeltennis T- CM in CD <3- co badminton CO in 1 CM klaverjassen CD T— CM co in bridge CO m CM 1 tennis in co CD CM hengelen CO T~ m CD CM biljarten T— CO CM CD in touwtrekken CM t— 1 1 co behaalde punten 00 CO O co O) CM CD CO CM O co behaalbare punten O) m O) m O) in m CM *fr O) m procentuele O 00 m CD CD in 00 verhouding CD O m o> CD CD 00 CM O m volgorde einduitslag CM co m - CD AMSTERDAM DEN BOSCH BUNNIK ROTTERDAM ZOETERMEER ZOETERWOUDE In verband met het behalen van twee eerste plaatsen is Den Bosch derde geworden. ba- van een pu- de- het een ler aar den van één in per een alle an- ch- uit eau ie r- ceil bij tm- ige en, ten ee- iis- ad- Dp- 3en in ers om nel )ge de ïen rij- er- 3e- R.A.G. Hasselt(links) en G. T. Kleiberg. Op de achtergrond een nieuwsgierig toeschouwertje Een overvolle feesttent met deel nemers en introducé(e)s Afhalen van de Cf deelnemerstrofee Coaches van de hengelteams op het erepodium. V.J.n.r. Rotterdam, Den Bosch en Zoeterwoude Grote vreugde bij de Rotter dammers om de over winning 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 9