sche hengelaars over goed voer be schikten, waarvan zij beslist het recept niet wilden prijsgeven, blijkt uit het feit dat de vissen maar al te graag wil den toehappen: tien meter vis is er door hen gevangen in de drie uren dat zij de hengels mochten uitwerpen. Tot op de dag zelf stond nog niet vast of de vissers inderdaad aan de Stadionka de hun stek konden vinden, omdat de ruimte door de aangemeerde kruisers te beperkt was. Gelukkig kon er wel ruimte genoeg gevonden worden, zo dat men niet naar het Nieuwe Meer be hoefde te gaan. Voornamelijk viste men op witvis, maar ook het vangen van snoekbaarzen was toegestaan. Onmiddellijk na het uit peuteren van het haakje uit de bovenlip van de vis, werd de lengte van de vis ge meten waarna hij voorzichtig in het wa ter werd teruggezet. Ook al vingen de deelnemers uit Rotterdam, Amsterdam en Zoeterwoude niet zo veel als hun collega's uit Den Bosch, toch bleven zij, goed tegen de regen ingepakt, on verstoord hopen eens 'beet' te hebben. Voetbal Is het niet de droom van iedere jongen, in een echt stadion te voetballen? Voor een aantal Heineken medewerkers is deze wens op de concernsportdag in vervulling gegaan. De voetbalwedstrij den werden namelijk deels afgewerkt in het stadion, deels op een veld ernaast. De edele grasmat van het stadion zal de spelers zeker geïnspireerd hebben tot uitzonderlijke prestaties. Op het bijveld moesten de voetballers de aandacht van het publiek delen met de touw trekkers. Maar aangezien deze velden langs de looproute liggen van het stadion naar de Frans Ottenhal, was er de hele dag geen gebrek aan publiek Het ging er bij de voetballers wel fel, maar niet onsportief aan toe. Een enke le speler is geblesseerd geraakt (zoals u op de foto kunt zien), maar dit bleek nooit van ernstige aard. In de spannen de finale kwamen Amsterdam en Rot terdam in het stadion tegen elkaar uit, waarbij Amsterdam met een stand van 3-1 als winnaar uit de bus kwam. De toeschouwers hadden de gelegenheid om breeduit op de ere-tribune of hoog in de nok van het stadion plaats te nemen. Tennis De tennisbanen lagen er om 10 uur 's ochtends verlaten bij. De organisatie zag zich genoodzaakt de wedstrijden naar de Frans Ottenhal te verplaatsen. Voor de spelers was dit even wennen, aangezien de bal heel anders opspringt van het tapijt in de hal, dan van gravel. Maar al spoedig kwamen de tennissers in hun spel en werden de eerste rake klappen geslagen. Wat later op de ochtend konden de partijen alsnog naar de buitenbanen verplaatst worden, nog af en toe ver stoord door wat regen. De banen waren vol, aangezien er uitsluitend gedubbeld werd: mixed en heren. Er werden per vestiging 10 partijen gespeeld, waarvan 5 mixed en 5 herendubbel. In 45 minu ten, inclusief 5 minuten inspeeltijd, Paraat om de tennisbal te retourneren De winnende Bossche hengeléquipe concernsportdag werden met behulp van een hoogwerker alvast foto's gemaakt ter illustratie van het sociaal jaarverslag Tossen voor de finale Amsterdam en Rotterdam, vechtend om de bal Ook dit hoort 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 7