CONCERNSPORTDAG 1980 Op zaterdag 23 augustus lieten het aan kondigingsbord van het Olympisch Sta dion en de Heineken vlag die hoog op de marathontoren van het stadion wap perde, er geen twijfel over bestaan. Hier vond de 21 e concernsportdag plaats. Vanuit vele plaatsen in het land kwamen deelnemers en supporters naar het Amsterdamse Olympisch Sta dion, zodat in het restaurant al snel een gezellig geroezemoes ontstond. Handen werden geschud, de laatste nieuwtjes werden uitgewisseld en de stemming was opperbest. Helaas waren de weergoden ons op deze dag niet erg gunstig gezind. Om tien uur 's morgens daalde de eerste bui al neer op de hoofden van de deel nemers, die, al in sporttenue gekleed, stonden te trappelen om te beginnen. Het bleek slechts een voorproefje te zijn, want de gehele dag door wisselden opklaringen en regenbuien elkaar af. Alle wedstrijden begonnen om 10 uur en zouden tot circa 4 uur 's middags duren. Touwtrekken Terwijl buitenspelers zich klaarmaakten om te beginnen, de vissers bepakt en bezakt naar de Stadionkade trokken en de binnenspelers op hun gemak de juiste lokaliteit opzochten, vond vlak bij de feesttent de weging plaats van de touwtrek-équipes. Onder grote hilariteit stapten de af vaardigingen van vier vestigingen onder het toeziend oog van een offi ciële scheidsrechter op de weegschaal. Een stempel gedrukt op de linkerhand van elke deelnemer gaf de garantie dat de gehele dag dezelfde krachtpatsers in actie zouden komen. En zo begaf men zich naar een bijveld, waar langs de lijn al een enorm touw klaarlag. Iemand van de touwtrekbond legde allen op een duidelijke wijze uit wat de regels van het touwtrekken zijn. Spoe dig bleek dat niet iedereen het direct had begrepen. Zo werden er al grote putten in het gras gehakt om daar met de voeten steun in te kunnen vinden en nam men al de echte trekhouding aan, toen het touw nog iets moest vieren op dat het rode lintje in het midden van het touw recht boven de op de grond ge kalkte rode lijn zou hangen. Trok de ene ploeg zachtjes aan het touw, dan

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 5