vers nnl vat 31STE JAARGANG NR. 8 OKTOBER 1980 PERSONEELSBLAD VAN HET HEINEKEN CONCERN Verschijnt 10 keer per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870, 814288, 814249 REDACTIE: E.C. Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne Sanders Harriët Peteri REDACTIECOMMISSIE: Mr. J.Th. Kappelle H.F.M. Coebergh R.G.H. Elfrink Mr. L.M. Pahud de Mortanges Ir. J.B.R. Schwietert J. Siep H.A.H. Verlinden CORRESPONDENTEN: Amsterdam (Stadhouderskade): J.A. Schiphorst Amsterdam (Mauritskade): R.G. Louwinger Arnhem: L.J. van Rhijn Bunnik: J.P.J. Rijnsoever Hattem: A.J. Voortman 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam (Crooswijksesingel): A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: H. Klein Bij de voorpagina: Touwtrekken: een van de wedstrijdon derdelen van de Heineken concern sportdag 1980, gehouden op zaterdag 23 augustus. Op de pagina's 5 tot en met 9 leest u meer over dit sportieve gebeuren. Bij de achterpagina: Op de achterpagina ziet u enkele mede werkers in de werkplaats in Rotterdam aan de draaibank staan, aan het eind van de jaren veertig. Chef De lange, die achter in de ruimte in het kantoortje zit, was hoofd van de ze afdeling. De heer J.J.E. Cronin heeft zijn werkzaamhe den in Indonesië als Al gemeen Directeur van Perusahaan Bir Indone sia (P.B.I.) te Djakarta, overgedragen aan de heer T. Abeng. Met ingang van 12 sep tember jl. is de heer Cronin benoemd tot Directeur Speciale Opdrachten, waarbij zijn eerste opdracht een onder zoek zal zijn naar de mogelijkheden voor Heineken op het gebied van non- alcoholische en zwak-alcoholische moutdranken, met name in de overwe gend Islamitische landen. Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concern stafdienst Public Relations, tel. 020-70 22 57. 1 Voorpagina 2 Colofon en inhoud 3 Directeur Personeelszaken: mr. J. Siertsema 5 Heineken concernsportdag 1980 10 Het horecagebied Den Haag 12 Halfjaarcijfers 13Bokma borrelhappenboek: PUR Citron 14 Afscheid van burgemeester Detmers; foto van de maand 15Amstel gepensioneerde 103 jaar; Partizanenkoor in Den Bosch 16 Nieuws uit het buitenland 18 Eén uit 6-duizend: mevrouw W.M. Westra uit Zoeterwoude 19 Uitslag vakantiefotowedstrijd 20 C.H. Groote: Controleur in De Kuip; Glazenactie voor het perso neel 22 Ideeënbus 23 Jubileaen pensioneringen 25 Kroniek 26 Proost 28 Achterpagina Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 9/80 dienen uiterlijk 28 oktober a.s. binnen te zijn. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 2