VISTREFFEN PERS-PARLEMENT SAIL'80 Van 6 tot en met 12 augustus stond de Amsterdamse haven volop in de (inter nationale) belangstelling door Sail '80. Vol enthousiasme zijn zo n 2 miljoen mensen op de been geweest om de gigantische windjammers, karak teristieke zeilschepen, historische vis sersschepen en ronde- en platbodems te aanschouwen. Hoewel de grote schepen, door hevige tegenwind geteis terd, niet tezamen in Nederland bin nenkwamen, bleek dit voor de duizen den bijeengekomen mensen geen dom- In "De Efteling" in Kaatsheuvel vond op dinsdag 19 augustus de jaarlijkse vis- ontmoeting tussen pers en parlement plaats, georganiseerd door hengelver- eniging De Club der 100. Onder een stralend blauwe hemel maten vertegen woordigers van het parlement en de nieuwsmedia al hengelend hun krach ten. Hiertoe waren in de karpervijver ruim 2000 forellen uitgezet, waarvan er slechts zo'n 400 op de kant werden ge haald. De circa 150 karpers die toe gehapt hadden, moesten, in tegen stelling tot de forellen die thuis ver schalkt konden worden, direct na aan tekenen van de vangst teruggezet wor den. Met een zeer klein verschil heeft het pers-team gewonnen van het parle- mentsteam, dat als enige een henge laarster in haar midden had: staats secretaris Haars van justitie. Alles bij el kaar was het een zeer sportieve en ge zellige dag, waarop druk gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid de kelen te spoelen met een bekend pilsje op de foto genuttigd door de winnaar Wim Bosboom. per op de vreugde. Met applaus en be wondering verwelkomde men de, door allerhande kleinere vaartuigen om geven, giganten. De hele week werden zowel overdag als 's avonds de Americo Vespucci, Dar Pomorza en Sea-Cloud door het met film- en fotocamera's uit gedoste publiek, gadegeslagen. Ook het spectaculaire spiegelgevecht en het admiraalzeilen trokken vele belang stellenden. Dat men er op 12 augustus nog geen genoeg van had, bleek uit de talloze files die zich die dag op de Nederlandse wegen hadden gevormd van mensen die nog een laatste glimp wilden opvangen van de grote schepen. Daarbij kon de hevige regen hen er niet van weerhouden afscheid te nemen van de vloot. Op de foto's ziet u de Heine- ken bierboeier voor de Dar Pomorza en het 'zeemanskwartier' door reclame service opgebouwd ter ondersteuning van de Heineken sponsoring van dit evenement. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 27