J.H. Dello H. Bostelaar De heren Van Dongen (links) en Smei)sters Nuth - Op 1 augustus vierde de heer W.L.M. Smeijsters, vertegenwoordiger in het horeca- gebied Limburg, zijn 25-jarig jubileum. Daartoe kwam de jubilaris met zijn echtgenote, doch ter, zoons en schoonzoon naar onze vestiging te Nuth en werd aldaar door de heren Kerckhoffs, Van Dongen en Moonen en mevrouw Van Eekert ontvangen. In zijn toespraak memoreerde de heer Kerckhoffs de eerste stappen van de heer Smeijsters bij Heineken, nadat zijn vader de brouwerij van Smeijsters-bieren destijds gevestigd te Echt, aan Heineken had overgedaan. Tot ieders verrassing 'toverde' de heer Kerckhoffs bij deze woorden een show-card te voorschijn welke ruim 25 jaar geleden door de Smeijsters- brouwerij bij haar afnemers werd geplaatst. Na zijn dankwoord aan de jubilaris, waarbij zeker diens inzet voor ons concern niet werd verbloemd, en waarin ook de echtgenote van de heer Smeijsters werd betrokken, werd de heer Van Dongen verzocht de jubilaris met de gouden speld te decoreren. Tevens ontving hij de bekende enveloppe. Daarna overhandigde de heer Moonen in 't Zoalke, waar velen van hun belangstelling lieten blijken, de jubilaris het personeelscadeau en werden alle aanwezigen in de gelegen heid gesteld dejubilaris persoonlijk te feliciteren. De heer Dello (links) en de heerj. 't Hart (geheel rechts) Rotterdam - Op 1 augustus was het 25 jaar ge leden dat de heer J.H. Dello in Maastricht bij de St. Servatius brouwerij, destijds een dochter van Heineken, in dienst trad. Vijfentwintig jaar commercieel werk: van eerste Heineken vertegenwoordiger in de Limburgse horecawereld, via het districtsverkoopleiderschap tot hoofd verkoop van het horecagebied Rotterdam. Op deze dag werd de heer Dello, vergezeld van zijn vrouw en twee dochters ontvangen door de heren Kleiberg, Coebergh, Folmer en Van Westrhenen. Namens de directie overhandig de de heer Kleiberg hem de gouden speld met de daarbij be horende enveloppe. De heer Van Westrhenen sprak de jubi laris toe, hem typerend met de omschrijving 'de koopman van Rotterdam'. Zijn koopmanschap is gelukkig niet louter zakelijk; Dello (er is er maar één van) staat bekend als een loyaal en collegiaal mens met een warm hart en met, vooral niet te vergeten, een grote affectie voor het bier. Het was voor de talloze aanwezigen een vermakelijk moment toen Dello op zijn eigen, nu prachtig gedecoreerde barkruk gezeten, moest aanhoren dat hij naast zijn vele goede eigen schappen toch enige correctie behoefde ten aanzien van het autorijden. Onder luide toejuichingen werd hem namens talrijke Heineken medewerkers een prachtige fiets op maat aangeboden. Na het korte maar welgemeende dankwoord van de heer Dello, bleef men nog geruime tijd ongedwongen bijeen. De heren Van Westrhenen (links) en Bostelaar Rotterdam - Op 7 augustus vond in de Raads- kelder de viering plaats van het 25-jarig jubi leum van de heer H. Bostelaar, die op 1 juli 1955 zijn loopbaan bij Heineken als controleur begon. Zijn Zeeuwse afkomst heeft de heer Bostelaar nooit verloochend. Een spontane, goedlachse en breedgeschou derde medewerker, die in de Rotterdamse horecawereld als incasseerder zijn sporen ruimschoots heeft verdiend. Ge schiedde dit vroeger per R.A.P.-brommer en voorzien van een helm van uitzonderlijke afmetingen, thans gebeurt dit gerieflijk per automobiel. Vooraf werd de heer Bostelaar vergezeld van zijn vrouw en kinderen hartelijk welkom geheten door de heren Combée, Van Westrhenen, Dello en Borgman. Na dit officiële gedeelte begaf het gezelschap zich, later vergezeld door de heer Klei berg, naar de Raadskelder. Hier hadden zich inmiddels vele medewerkers uit de administratieve en commerciële afde lingen van het horecagebied Rotterdam verzameld om het jubileum luister bij te zetten. Uit handen van de heer Van Westrhenen ontving "Hendrik van Bostelaere" tijdens diens toespraak het goud en de jubileumgratificatie. Namens de vele Rotterdamse Heineken vrienden werd eveneens een financiële bijdrage over handigd, die, zoals de jubilaris in zijn dankwoord meedeelde, ook een agrarische bestemming zal krijgen in verband met zijn uitbreidingsplannen van een schuurindetuin. 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 24