Afscheid G. Struiksma S. Walter De heer Struiksma Amsterdam - Op 30 juni maakte de heer G. Struiksma, hoofd opleidingen, gebruik van de regeling 'vervroegd uittreden' en nam die dag afscheid van de vestiging aan de Mauritskade. Na verwelkoming van de heeren mevrouw Struiksma door de heer Hamers vond de receptie plaats, waar velen aanwezig waren van andere vestigingen. Oud-medewerkers en beken den zorgden vooreen uitverkocht huis. Ir. Hamers opende de lange rij van sprekers en dankte de scheidende voor zijn inzet en toewijding ten behoeve van het concern verricht. Ook de heer Van der Pal, die namens de afdeling sprak, gaf uiting van zijn erkentelijkheid voor de ondervonden medewerking en collegialiteit. De volgende spreker, de heer Buising, dankte de 'adspirant gepensioneer de' voor de opleiding die hij de afgelopen tijd al van hem had gehad. Namens het personeel bood hij een bijdrage aan voor de aankoop van een kleurentelevisie voor de camping. Een aantal voorvallen uit het grijze verleden werd daarna door de heer Warmenhoven belicht. Voorts dankte de heer Hesse hem voor de voortreffelijke wij ze waarop B.Z.B. en E.H.B.O. altijd door de heer Struiksma zijn gerund, waarna hij namens de oud-medewerkers de dank overbracht over de manier waarop vele jaren de jaarlijk se uitgaansdag is georganiseerd. Namens deze groep werd eveneens een bijdrage voor de T.V. aangeboden. Als aan denken aan de B.Z.B. kreeg de heer Struiksma een helm. Ook mevrouw Struiksma werd door alle sprekers in het huldebetoon betrokken, waarna Struiksma een ieder die tot hem gesproken had, dankte. De heren Van der Steen (links) en Walter Amsterdam - Op vrijdag 25 juli werd aan de Stadhouderskade het 40-jarig dienstjubileum van de heer S. Walter gevierd. De jubilaris werd, vergezeld van vrouw, kinderen en klein zoon, op de brouwerij ontvangen door mevrouw Anema en de heren Kleiberg, Jellema, Beukers, Van der Steen en Schip horst. Na het officiële gedeelte, waarbij de heer Kleiberg de heer Walter de gouden speld met diamant onder dankzeg ging voor de betoonde inzet opspeldde en de bekende enve loppe overhandigde, begaf het gezelschap zich naar de Kuiperij. Hier werd de jubilaris toegesproken door de heer Van der Steen die in chronologische volgorde de carrière van de heer Walter belichtte. Hierbij werd door middel van aangehaalde anekdotes wel duidelijk dat de periode waarin de jubilaris als koetsier werkzaam was, de meeste indruk heeft achtergelaten. Sinds een aantal jaren werkt de heer Walter nu op het expeditiekantoor van de Bullewijk. Namens het personeel werden operettes -in de vorm van langspeelplaten- en een fraaie ligstoel aangeboden. Hierna bleef men nog gezellig een uurtje bijeen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 23