C.Boeren R.Groothuis f 1.175,- f 600,- J.M.H. Mulder Th. J. Emmerik L.H. Mosterdijk f500,- BELONINGEN AANMOEDIGINGSPREMIES fM Zoeterwoude Door de inzenders van dit idee, beiden werkzaam bij de storingsdienst, is voor gesteld de flessenbanen tijdens stil stand van de wasmachine, automatisch tot stilstand te laten komen, zodat on nodige slijtage van deze kettingbanen tussen de uitpakmachines en de was machines wordt voorkomen. Th.J. Emmerik J.M.H. Mulder Zoeterwoude Het idee van de heer Mulder, werkzaam in de bottelarij, heeft betrekking op het installeren van een hoogtemeter op de restbiertank. Hiermee wordt voorko men dat retourbier of reinigingsloog in het riool kan verdwijnen. Zoeterwoude De heren Emmerik en Mosterdijk, werk zaam in de 'mechanische werkplaats, hebben voorgesteld de hydromotoren op een eenvoudiger wijze aan de banen te bevestigen. Deze motoren konden voorheen niet gemakkelijk verwisseld worden daar er weinig ruimte tussen de bevestigingsplaten en de koppeling van de motoren aanwezig was. De vier bevestigingsbouten zijn vervangen door stiftjes en een andere beves tigingsplaat is gemonteerd, waardoor de motor beter bereikt kan worden en veel tijd. wordt bespaard bij het ver wisselen. Zoeterwoude J.G.A. de Jongh, mechanische werkplaats f 100,- F. Laan, storingsdienst f 75,— F.J. Smit, bottelarij f /b- H. Arens/D. van Hoegee, bottelarij f 50,— R. van Rooyen, intern transport f 50,- G. van Hartevelt, dienstgebouw f 40,- R. Stoute, bottelarij f 40,- Mw. Y. Hoogduin, interne dienst f 2b,- J.C. Roelofselectro H.T.B. f 25,- H. van der Plas, interne dienst f 25,- 's-Hertogenbosch E. Teirlinck, mechanische werkplaats f 40,- W.J. Geertsema, brouwen algemeen f 40,- Een ieder kreeg het geschenk uit de bij de beloning behorende groep. 's-Hertogenbosch P. Leenders, brouwenf 25,- W. Poelman, bottelarij f 25,- P.J. Pagie. gistkelder f 25,- C.W.J.A. Stolzenbach, legkelder f 25,- J.A.W. Arts, gistkelder f 25,- M.A.A.J. Teulings/A.M. van den Bogaert, legkelder f 25,- R.B. Schoonewagen, bottelarij f 25,- Zoeterwoude L. Meerkerk, vertaalafdeling f 25,- C.A. Akkerman, portiers en bewaking f 25,- T. Rietveld, intern transport f 25,.- J. Zoons, brouwhuis f 25,- G.J. van der Flier, dienstgebouw f 25, A.H. Wentink. brouwhuis f 25,- L. Stello. dienstgebouw f 25,- D. Barnhoorn, brouwhuis f 25,- A. Slager, bottelarij f 25,- H. van Leeuwen, storingsdienst f 25,- N. Verkley. bottelarij f 25, - A.W. Schmidt, bedrijfs-outillage horeca f 25,- G. Barnhoorn, electrotechnische werkplaats f 25,- Mw. L. Gouweloos, vertaalafdelingf 25,- F.W. van den Est, dienstgebouw f 25,- 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 22