EXCLUSIEVE GLAZEN OOK VOOR HET PERSONEEL er- ige elk or- vier oet vee jrs, 20 be rijd uur )ro- ien- nog 3 Ik rui- uk- en kan on- ngt. ge- ent ede ens 'ekt oor iote res- Als den ver- litie t de kers irde het jten Den. 1 erg toe- 5 in Dat mis dragen hebben tijdens een wedstrijd, zich voor de aanvang van een volgende voetbalwedstrijd op het politiebureau moeten melden. Als ze dat niet doen, worden ze opgespoord en een paar da gen op het bureau vastgehouden. Als men in Nederland ook dat systeem han teert, wordt het volgens mij al een stuk minder." Al 12 jaar Ondanks het bovenstaande ervaart de heer Groote zijn hobby nog steeds als zeer prettig. "Ik ben in 1968 ermee be gonnen, toentertijd als assistent van een hoofdcontroleur. Mijn aanstaande schoonvader werkte als hoofdcontro leur in De Kuip en toen hij mij vroeg of ik er iets voor voelde, leek het mij direct wel aardig. Bovendien kreeg je er ook nog een klein zakcentje voor. En nu, na 12 jaar doe ik het nog steeds met plezier. Het kost je natuurlijk wel enige vrije tijd, maar dat zie ik niet als een bezwaar. Gelukkig heeft mijn vrouw er ook geen problemen mee. Dat komt na tuurlijk ook doordat ze eigenlijk vanaf het begin, nog voor ons trouwen, niet anders is gewend." Controle op controle Maar niet alleen het controleren van voetbalkaartjes trekt de heer Groote. Zo treedt hij ook op als controleur bij bij voorbeeld studentenfeesten of feesten in het tegenover De Kuip gelegen Clara Ziekenhuis. Zelfs is hij gevraagd toe zicht te houden, opdat alleen genodig den toegang hadden, bij de bruiloft van Gerard Cox en Joke Bruys. Enige jaren geleden werd de heer Groote op zijn beurt nog gecontro leerd: door de belasting. Op de entree bewijzen van voetbalkaartjes hief men toen nog vermakelijkheidsbelasting. "Tegenwoordig gebeurt dat niet meer, maar al was het wel zo, het doet toch geen afbreuk aan je plezier in het werk. Wat mij betreft blijf ik nog jaren contro leur in het stadion, want van contact hebben met mensen krijg je nooit ge noeg!" In de maanden november en december 1980 zal er weer een grote Nationale Heineken Promotie gehouden worden. Een unieke set van twee met de mond geblazen pullen en twee luxe glazen op voet, verrijkt met Heineken oogst- motieven, samen met viltjes en een Hei neken opener vormt de aanbieding voor de consument voor de prijs van f21,95. Deze Nationale Heineken Promotie zal ondersteund worden met advertenties in vele geïllustreerde tijdschriften, vak bladen en via winkelmateriaal. Ons concern heeft voor haar personeel en gepensioneerden een speciale prijs stelling: deze set glazen voor de prijs van f 16,50 (inclusief B.T.W.). Wijze van bestellen Personeelsleden die deze set willen be stellen, kunnen dit doen vanaf 1 november a.s. op dezelfde wijze als waarop men normaal reclame-artikelen kan bestellen, namelijk door middel van een magazijnverstrekkingsbon met daarop uw naam en personeelsnummer en de artikelcode 90054326, onder ver melding van "Heineken Glazen Promo tie 1980/81". De set exclusieve glazen kan dan afge haald worden volgens de op iedere ves tiging geldende procedure. Door de salarisadministratie zal het be drag worden ingehouden. Als regel geldt dat u 1 set glazen per persoon kunt bestellen. Gepensioneerden kunnen deze set be stellen door een briefje te schrijven naar: Centraal Magazijn Heineken Postbus 530 2380 BD Zoeterwoude onder duidelijke vermelding van naam, adres en persoonsnummer, artikelcode 90054326 en de omschrijving "Heine ken Glazen Promotie 1980/81", waarna zij de set thuisgestuurd krijgen. Het verschuldigde bedrag zal van het pensioen worden ingehouden. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 21