WENS VAN OUDSTE AMSTEL- GEPENSIONEERDE VERVULD PARTIZANENKOOR IN DEN BOSCH RECLAME ARTIKELEN VOOR PERSONEEL Op zaterdag 9 augustus werd de heer G. van Eijndthoven met zijn echtgenote in het stadhuis van Vianen ontvangen door burgemeester J. van Wijk. Deze ontvangst vond plaats, omdat de heer Van Eijndthoven, die op 12 juli 1877 in Vianen is geboren, de wens te kennen had gegeven nog eenmaal zijn geboor testad te bezoeken. En zo werd de 103-jarige binnenge haald met het zgn. "Vianense volks lied", gezongen door tientallen in woners van Vianen op de stoep van het mooie 15e eeuwse stadhuis. Eenmaal gezeten op de stoel van bur gemeester Van Wijk, sprak deze zijn gast vriendelijk toe. Hij memoreerde dat de heer Van Eijndthoven het beroep van kuiper, dat hij bij de Amstel Brou werij tot zijn pensionering had uitge oefend, nog in Vianen had geleerd. De burgervader toonde zich verheugd te kunnen meewerken aan de vervulling van een wens van de heer Van Eijndt hoven en overhandigde hem als her innering aan deze gebeurtenis het boek: "Het oude land van Brederode", de bundel "Vianen in oude ansichten" en een kopie van de geboorteakte uit 1877. Tijdens de koffie kwam de heer G. Boons, met zijn leeftijd van 94 jaar de oudste inwoner van Vianen, naast de eregast zitten voor een praatje. Toen de heer Van Eijndthoven de van heinde en verre gekomen familieleden en andere aanwezigen wilde bedanken, werden de emoties hem even te veel, zodat zijn zoon, W.G. van Eijndthoven, dit voor hem deed. Tenslotte werd voor het stadhuis een aubade gebracht door 2 Vianense muziekverenigingen en marcheerde de plaatselijke voetbaljeugd langs het stadhuis in een kleurig défilé en over handigde aan mevrouw van Eijndtho ven een mooi boeket bloemen. Zichtbaar gelukkig lieten de heer en mevrouw Van Eijndthoven dit hulde betoon over zich heen komen en het was duidelijk dat deze dag een over weldigende indruk op hen heeft ge maakt. Onlangs heeft het ruim 80 leden tellen de Partizanenkoor uit Ljubljana (Joe goslavië) tijdens haar verblijf in Neder land een bezoek gebracht aan onze vestiging in Den Bosch. In het gezel schap van de burgemeester van Val kenburg en de loco-burgemeester van Ljubljana kreeg men een diapresentatie te zien over de historie van Heineken en een rondleiding door het bedrijf. Tijdens het samenzijn in de Cambrinus- kelder hierna bracht het Partizanen- koor enige liederen ten gehore, waar onder tot grote verrassing van de heren J. Kerckhoffs en D. Leegstra die als gastheer optraden, "Piet Hein" in per fect Nederlands en "Gegroet mijn Lim burg" in puur Limburgs. Voordat men afscheid nam, ontvingen alle Joegoslaven als herinnering een delftsblauwe bierpul, terwijl de brou werij als aandenken van de gasten enkele grammofoonplaten en Joego slavische bierglazen kreeg. In het reclame-artikelen pakket voor het personeel is een wijziging opgetreden: De T-shirts Pepsi small, medium en large zijn vervallen. In plaats hiervan kunt u nu poloshirts Pepsi Cola bestellen, met de volgende omschrijving: 9080 2016 poloshirt P-Cola Medium, f 7,02 (incl. B.T.W.) 9080 2017 poloshirt P-Cola Large, f7,32 (incl. B.T.W.) 9080 2018 poloshirt P-Cola Extra Large, f7,61 (incl. B.T.W.) Deze shirts kunt u op de gebruikelijke wijze bestellen door middel van een magazijnverstrekkingsbon. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 15