van wegen, wandelpaden, knipperlich ten en verkeersborden leren hoe zich in het verkeerte gedragen. Niet alleen leuk voor jeugdige bezoe kers is Madurodam. U waant zich een reus als u door dit 'Nederland in een notedop' loopt. Vooral na zonsonder gang, wanneer de 50.000 lampjes in het stadje worden ontstoken, is het een schitterend gezicht de levendige haven, het drukbevlogen vliegveld en de schil derachtige gebouwtjes gade te slaan, terwijl het fanfarekorps en het draai orgeltje spelen. Nieuw gezicht van Scheveningen Een gokje wagen kunt u in het Casino van Scheveningen, waar vele roulette- en Black Jack speeltafels beschikbaar zijn. Dit grootste casino van Nederland is gevestigd in het schitterende Kur- haus, dat dateert uit 1885. Nog steeds is men met de renovatie ervan bezig, maar sinds vorig jaar herfst is het Kurhaus na een periode van sluiting, weer open voor het publiek. Laat het' weer het niet toe pootje te baden in de zee, dan is het nieuwe golf- slagbad een ware attractie, met regel- Ridderzaal op het Binnenhof bare golfslag, een wervel- en bruisbad en sauna en solarium voor de mensen die op een aangename manier na alle sportinspanningen even willen bijko men. Over de beroemde Scheveningse pier hoeven wij u natuurlijk niets te vertel len. Misschien wel, dat er nu zo moge lijk nog meerte beleven is, nu er inmid dels vijf jaren zijn verstreken van het tienjarenplan, waarmee men in 1974 startte, om Scheveningen een geheel ander aanzien te geven en het te ver bouwen tot een van de aanlokkelijkste badplaatsen van Europa. Ook de verkoopgroep van het horeca- gebied heeft het er druk mee, want veel aandacht moet worden gewijd aan de 60 volgend jaar nieuw op te zetten horecabedrijven. Ook de andere badplaatsen, zoals Kat wijk en Noordwijk, genieten grote be kendheid. Niet alleen 's zomers maar ook in de najaarsmaanden wanneer velen komen om de zilte zeelucht in te ademen tijdens een strandwandeling. Leiden Geheel anders, maar niet minder uit- V.l.n.r. de heren M.E. de Groot, L. Niessen en G. Hoogervorst bundig, is de sfeer die er in Leiden heerste, toen men onlangs op 3 oktober het ontzet van de stad, na het beleg door de Spanjaarden in 1574, met het traditionele wittebrood, haring en huts pot vierde. Als geen andere stad is Leiden onverbrekelijk verbonden met de naam 'universiteitsstad'. Immers, Leiden was de eerste Nederlandse stad waar een universiteit werd gesticht, en wel in 1575. Boekdrukkers en boek handelaren vestigden zich al spoedig in de omgeving van de universiteit. Lei den ontving hen gastvrij, zoals zij later ook zou doen bij groepen die uit gewe tensovertuiging hun eigen land ont vluchtten. Een van deze groepen was een aantal Engelse protestanten dat in 1609 de veilige bescherming van Lei den zocht. Na elf jaar trokken enkelen van hen naar Amerika, waar zij bekend werden als de Pilgrim Fathers. Nog steeds kent men in Leiden het Pilgrim Fathers Documentatiecentrum. Andere beroemde musea zijn onder meer het Legermuseum en het Acade misch Historisch Museum. Ook de stelling-korenmolen "De Valk" uit 1743 en de Hortus Botanicus mogen niet in dit rijtje ontbreken. Scheveningse vrouwen in klederdracht Ongetwijfeld kent u de Leidse Groen- oordhal, van waaruit vele televiesie- programma's worden gepresenteerd. Maar wist u ook dat er elke maandag en dinsdag een veemarkt in deze hal is? Een ander aardig plaatsje is Oudewater, nabij Gouda. Hier kunt u zich laten wegen op de originele heksenwaag, waarop vroeger van hekserij beschul digde mensen uit heel Europa zich lie ten wegen om te bewijzen dat zij geen medeplichtige waren van Satan. Als dat inderdaad niet het geval was, kreeg De Flaneur: een klein beeldje in Den Haag als verpersoonlijking van de Haagse wan delaar men een 'Certificaat van Weginghe in der stede tot Oudewater'. Uiteraard zijn er nog veel meer attrac ties in het horecagebied Den Haag, maar ook hier geldt: breng op een vrije dag of in de vakantie eens een bezoek aan de natuurgebieden, dorpen en steden in het horecagebied Den Haag en ontdek zelf wat zij u te bieden heb ben. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 11