DEN HAAG VJ Het horecagebied Den Haag heeft ongeveer een driehoe kige vorm. Van Noordwijk loopt de grens boven Leiden langs via Bodegraven naar Nieuwegein en gaat via IJssel- stein, Gouda en Rozenburg naar 's-Gravenzande. Met de grote steden Den Haag en Leiden en de vele bad plaatsen kent dit horecagebied een grote toeristische aantrekkingskracht. Centraal in het horecagebied, waarin twee concerndrankengroothandels (in Den Haag en Leiderdorp) zijn geves tigd, ligt het verkoopkantoor aan de Koninginnegracht in Den Haag. In dit van ruime parkeergelegenheid voor ziene pand, aan de rand van het cen trum van Den Haag, werkt het manage mentteam. Dit wordt gevormd door de heren M.E. de Groot (hoofd horecage bied en hoofd verkoop ad interim), L. Niessen (fysieke distributie) en G. Hoo- gervorst (chef de bureau). Met name voor de verkoopgroep is de locatie van het pand ideaal, omdat vele horeca-on- dernemers in Den Haag binnen een paar minuten bereikbaar zijn. Voor dit doel is onlangs speciaal een kantoor- fiets aangeschaft. De heer De Groot ervaart het als prettig in een grote stad als Den Haag te wer ken, door de grote concentratie van horecapunten. "Wat opvalt, is het feit dat in Den Haag in de café's veel bier uit flessen wordt geschonken in ver houding tot tappils. Onze verstandhou ding met de ondernemers is zeer goed. Het is voor ons prettig dat in dit gebied, waar onze vestigingen Zoetermeer en Zoeterwoude onder vallen, veel Heine- ken medewerkers wonen, zodat bepaal de ondervindingen (meestal in posi tieve zin) ons snel bereiken." Vlug handelen Veel tijd en aandacht heeft het manage mentteam, op dat moment net operatio neel, gewijd aan de problemen van de exploitanten van de strandpaviljoens, die door de hevige storm deze zomer zeer gedupeerd waren. "Door snel te reageren en weggespoelde apparatuur door nieuwe te vervangen, kweek je een hoop goodwill en dat is voor ons van zelfsprekend zeer belangrijk", zegt het hoofd van het horecagebied. "Snel op situaties inhaken is toch een vereiste in een sterk toeristisch gebied. Bijvoorbeeld wanneer je gebeld wordt dat er in een van de badplaatsen bin nen een paar dagen biertapwedstrij den verzorgd moeten worden. Ook bij het grote vuurwerk in Scheveningen waren wij betrokken. Kenmerkend voor ons gebied is dat er niet een aantal grote evenementen van nationale be kendheid plaatsvindt, maar dat het hier het hele jaar door bruist van de activiteiten." Den Haag: meer dan een dorp Met al zijn paleizen is Den Haag een koninklijke stad. Paleis Noordeinde, Paleis Lange Voorhout en Huis ten Bosch, dat onderdak zal bieden aan Koningin Beatrix, staan alle drie in Den Haag en kunnen bogen op een rijke en 'Grote' mensen in miniatuurstad Madurodam vorstelijke historie. Opmerkelijk is dat 's-Gravenhage, zoals onze regeringsstad officieel heet, waar in circa een half miljoen mensen wonen, nooit echte stadsrechten heeft verkregen. Maar met de vele ambassa des, het Binnenhof, het Vredespaleis en als plaats waar ieder jaar duizenden mensen naar de Gouden Koets komen kijken, is Den Haag nauwelijks een dorp te noemen. Terwijl in de gebouwen der Eerste- en Tweede Kamer ernstige zaken worden besproken, genieten 's zomers vele toeristen, gezeten op een bankje op het Binnenhof, van het uitzicht op de prachtige gebouwen, terwijl het ook mogelijk is een rondleiding door deze gebouwen te maken, indien zij niet in gebruik zijn. Musea zijn er te kust en te keur. Voor elk wat wils dus. Toch noe men wij graag het Panorama Mesdag. In de Haagse Zeestraat kunt u een natuurgetrouw panorama bekijken, dat in 1881 door de zeeschilder H.W. Mes dag is vervaardigd. Met een afmeting van 1680 m2 is dit het grootste panoramische schilderij ter wereld en biedt het u de aanblik van vissersdorp Scheveningen zoals het er honderd jaar geleden uit gezien moet hebben. Staand voor dit panorama, is het moeilijk te beseffen dat wolken, zee en schepen zich niet zullen verplaatsen. Attracties Voor kinderen is er in en om Den Haag veel te beleven. Het Dierenpark Wasse naar en recreatiepark Duinrell in Was senaar, dat talloze attracties voor groot en klein heeft, zijn zeker een bezoekje waard. Een plaats waar kinderen graag naar toe gaan en waar ouders hen graag naartoe zien gaan, is de Verkeerstuin in Den Haag. Als u zelf een fiets of een autoped meebrengt voor de kinderen, kunnen zij spelenderwijs met behulp 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 10