CONCERNSPORTDAG 1980 OLYMPISCH STADION DECOR VAN WEDSTRIJDEN OM HET BRONZEN BROUWERSPAARD Touwtrekken, niet zomaar een spelletje Velen beschouwen touwtrekken als een wel aardige maar ietwat domme manier om eikaars krach ten te testen. Dat het een échte sport is met een heuse bond is vaak niet bekend. Van Jan Koster- touwtrek-coördinator van de con cernsportdag- ontvingen wij een bijdrage over de geschiedenis van het touwtrekken. Het touwtrekken was sinds 1900 een onderdeel van de Olympische Spelen. Toentertijd vormde het met de onderdelen hardlopen, springen en gewichtwerpen de atletieknummers. Na 1928 maakte het touwtrekken geen deel meer uit van de Olym pische Spelen. Engeland en Zwe den gaven in de Olympische jaren de toon aan: Zweden won drie maal de titel, Engeland twee maal en het team van de Verenigde Staten nam éénmaal het Olym pisch touwtrek-goud mee naar huis. Ook in die tijd bestonden de teams uit acht personen. In touwtrek-kringen verwacht men dat de sport over enkele ja ren terugkeert in het Olympisch programma. Rond 1916 is touwtrekken als sport in Nederland opgekomen. Eén van de eerste kampioenen was D.O.O. uit Rotterdam. Sinds 1964 worden er wereld kampioenschappen touwtrekken gehouden en Engeland is nog steeds het sterkste land. Dit jaar wordt dan voor het eerst touwtrekken op de Heineken sportdag in het programma opge nomen. Het zal een enerverende strijd en een machtig gezicht zijn om de verschillende teams tegen elkaar te zien touwtrekken en zestien sterke kerels, met een totaal gewicht van zo'n 1300kilo, hun krachten met elkaar te zien meten. Op zaterdag 23 augustus aanstaande zal het Olympisch Stadion -en naaste omgeving- het strijdtoneel vormen van de jaarlijkse concernsportdag. Ruim duizend deelnemers aan in totaal negen sporten zullen elkaar die dag, vanaf half tien tot half vijf, de wedstrijd- punten betwisten en trachten het Bron zen Brouwerspaard voor één jaar naar hun vestiging te krijgen. Voor het eerst dit jaar staat touwtrek ken op het programma. De teams, die uit acht personen bestaan, mogen niet meer wegen dan 640 kilo per ploeg. Voor de ogen van de officiële scheids rechter van de Nederlandse Touwtrek Bond zullen de sterke mannen gewo gen worden. Dat belooft een spectacu laire opening van de wedstrijden te worden! Het touwtrekken vindt plaats op één van de bijvelden, waar ook gevoetbald 'wordt. Ook bij het voetbal is dit jaar een nieuwe regel ingevoerd: er wordt ge speeld in twee poules van drie teams en de wedstrijden duren 2 x 45 minuten, in tegenstelling tot voorgaande jaren, toen de wedstrijden 2 x 15 minuten duurden. De binnensporten zoals bridge, klaver jassen en biljarten spelen zich af in res pectievelijk de bestuurskamer, de so ciëteit en restaurant-noord van het Olympisch Stadion. Frans Otten stadion De deelnemers aan het tennis, badmin ton en tafeltennis spelen hun wedstrij den in het Frans Otten stadion, op een steenworp afstand van het Olympisch Stadion gelegen. De tenniswedstrijden worden op de buitenbanen verspeeld, terwijl badminton en tafeltennis, uiter aard, binnen worden afgewerkt. De 48 vissers vinden hun stek aan de Stadionkade waar uitgemaakt wordt welke vestiging de beste vissers in zijn gelederen heeft. Extraatje De personeelsvereniging van Heineken Amsterdam bestaat dit jaar zestig jaar. Dit gedenkwaardige jubileum wordt zonder speciale gebeurtenissen ge vierd, omdat men het eveneens jubi lerende HBM dit jaar in de schijnwer pers wilde plaatsen. En dat is goed ge lukt! Tijdens de concernsportdag wil de per soneelsvereniging toch wel even laten weten dat een memorabele leeftijd is bereikt: om dat te onderstrepen wordt op het terrein van het Olympisch Sta dion een minikermis ingericht en zullen er dezelfde prijzen te winnen zijn als op de jaarfeesten. Iedere deelnemer of deelneemster krijgt voor zijn of haar introducé(e) twee bonnen voor de kermis en een lot, waarmee men drie kansen heeft op het winnen van een van de prijzen. Ook staat er voor de introducé(e)s een rond vaart op het programma. De organisatie verwacht vele bezoekers op 23 augus tus en zal er voor zorgen dat deelne mers en publiek een sportieve dag be leven. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 7