onbeschadigd afgeleverd bij de opdrachtgever..... passen en meten. MAMMOET-TANKS OP TRANSPORT De van de machinefabriek Stork in Hen gelo afkomstige tanks zijn met een kraan met een hefvermogen van 350 ton in het centrale gistkelderblok ge plaatst. De tanks zijn bedoeld voor het gistings proces: vanuit het brouwhuis wordt de wort naar de tanks gepompt, van waar uit het na de vergisting naar de ver schillende lagertanks gaat. In totaal zullen er dertig tanks geplaatst worden, waarvan de laatste serie van zeven stuks in de eerste week van sep tember wordt geleverd. behoedzaam draaien. Niet veel mensen zullen het gezien heb ben want het gebeurde bij het krieken van de dag. Zo rond een uur of vijf op 19 mei jl. werden twee gistlagertanks (in Zoeter- woude "Dikke Bertha's" genoemd) bij Heineken afgeleverd. Een werkelijk mammoet-transport, dat om verkeerstechnische redenen in de vroege ochtenduren plaatsvond en waarvoor op de Rijndijk in Zoeterwou- de de stoplichten weggeklapt moesten worden. Per schip waren de tanks vervoerd tot aan de loswal in Hazerswoude. Daar werden de ruim vijftien meter lange en 48.000 kilo wegende tanks met een dia meter van zeven meter op gigantische vrachtwagens geladen om het laatste stuk van het traject naar de brouwerij in Zoeterwoude te voltooien. Overigens was het noodzakelijk om ook voor het transport over water de nodige maatregelen te nemen: het binnenschip de Tendi III diende voor het vervoer van de tanks ingrijpend verbouwd te wor den. Omdat de schipper vanaf de hy draulisch beweegbare brug nog niet over de tanks kon heenkijken werden video camera's en electronische boch tenaanwijzers op het schip geïnstal leerd. groen licht bij de loswal in Hazerswoude 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 6