Het Proveniershofje in de Haarlemse binnenstad Sport en spanning Zoals door de heer Tielkemeijer al ge zegd werd, bijna alles binnen het hore- cagebied Amsterdam is verweven met en draait om Amsterdam, De stad, die iedereen associeert met rondvaarten door de bekende grachten, waarbij dé toeristen die op commando 'links' of 'rechts' kijken als de oudste en mooiste grachtenpanden en gevels aangewezen worden. Uiteraard biedt Amsterdam meer maar het is onnodig (en vrijwel onmogelijk) een opsomming daarvan te geven. Datzelfde geldt voor Zandvoort, de bad plaats met 8,8 km. strand waarvan 2,5 km. naaktstrand, met ruim 40 strand paviljoens. Voor kinderen is het leuk een bezoek te brengen aan het Dolfi- rama, terwijl volwassenen in het Zand- voortse casino kennis kunnen maken met de aparte sfeer die in zo'n gelegen heid heerst. Op het circuit van Zand voort, waar motor- en autoraces wor den gehouden, wordt in de laatste da gen van augustus de Grand Prix For mule I van Nederland 1980 verreden. Luister naar het aanzwellende gebrul der motoren en voel de spanning of alle deelnemers de finish zullen bereiken. Sport en spanning ook in Plaarlem tij dens de internationale honkbalweek. Voor de niet-sportliefhebbers biedt Haarlem vele bezienswaardigheden, De Grote of St. Bavokerk met het standbeeld van Laurens Jansz. Coster, de uitvinder van de boekdrukkunst Jachthaven van Spaarndam zoals het Frans Hals museum, het Teylers Museum, het stadhuis, en de Grote of St. Bavokerk op de Grote Markt. De Grote of St. Bavokerk is een laat-Gotische kerk en dateert uit de 14e eeuw. In deze kerk heeft Frans Hals zijn laatste rustplaats gevonden. Een andere beroemde naam, verbonden aan de kerk, is die van Mozart, die in 1766 het Müiler-orgel in de kerk be speeld heeft. Eveneens uit de 14e eeuw stamt de Amsterdamse stadspoort in Haarlem, de enige niet gesloopte stads poort uit deze periode. Haarlem is een hofjesstad bij uitstek. Vele hofjes worden nog steeds be woond door oudere mensen, die om een stil pleintje, ver van het drukke stadsgewoel, hier op een rustige ma nier hun leven doorbrengen. Vlakbij Haarlem, in Bennebroek, is de Linnaeushof. Geen hofje voor oudere mensen, maar Europa's grootste speel tuin, waar niet alleen kinderen maar ook hun ouders zich tijdens hun dagje uit goed kunnen vermaken. Bent u golfliefhebber, dan kunt u in het recreatieschap Spaarnwoude terecht waar een openbare 18 (wordt 27) holes golfbaan en een oefenbaan is. Het re creatiegebied Spaarnwoude ligt tussen Amsterdam, Haarlem en Velsen. Waar schijnlijk dankt het zijn naam aan het woud dat in het verre verleden aan het riviertje het Spaarne groeide. Het ge bied dat ruim 27.000 hectare beslaat, was zo'n 2000 jaar geleden een veen gebied met een moerasbos en grote watervlakten. Voor waterafvoer van het veen naar het IJ zorgden de riviertjes het Spaarne en de Liede. In de loop der tijden sloeg het water grote stukken van het veen weg waardoor het IJ en de Wijkermeer ontstonden. Na hun inpol dering ontstonden kleipolders. In dat gebied ligt Spaarnwoude met het kerkje met de stompe toren uit de 13e eeuw dat in het midden staat van het recre atiegebied. Wilt u het jongetje zien dat een ramp voorkwam door zijn vinger in het gat van de dijk te steken, dan moet u naar het karakteristieke dijkdorp Spaarndam waar het standbeeld van Pieter Brinker staat. Dit dorp ligt bij de sluizen tussen de Mooie Nel en het Noordzeekanaal. De palingrokerijen, scheepswerven en kunstmarkten in dit dorp, dat op de lijst van Beschermde Dorpsgezichten gezet is, zijn een bezoekje zeker waard. Kortom, het horecagebied Amsterdam geniet de meeste bekendheid door de stad waarnaar het genoemd is, maar de vele kleine dorpjes zijn, voor wie de grote steden even wil ontvluchten, zeker zo aantrekkelijk. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 5