vertrouwen in ons. Aan nieuwelingen in het vak wordt vaak door ervaren kaste leins geadviseerd 'ga maar even naar Heineken, want daar kunnen ze je wel helpen' en dat tekent de situatie van de goede afnemer-onderneming verstand houding. Ik ben een grote voorstander van de horecagebieds-indeling, waar van de bedoeling is als bedrijf dichter bij de klant te komen". Het managementteam werkt vanuit de Van der Helststraat, in afwachting van een definitieve behuizing, waarbij het ook over expeditieruimte kan beschik ken. Bijna vanzelfsprekend zal deze huisvesting in Amsterdam gevonden moeten worden. Van links naar rechts; de heren J. Willemse (hoofd verkoop), K.N. Tlelkemeijer (hoofd horecagebiedR.P. Kolle (assistent Tielke- meijer), F.J.M. de Haan (hoofd distributie) en A.M. de Schepper (chef de bureau) Sail'80 Behalve de vele horecabedrijven kent het horecagebied ook een groot aantal sportaccommodaties. Circa 60% van de 800 sportaccomodaties ligt in en om Amsterdam geconcentreerd. De heren Drager (ex-Ajacied en oud-inter national van het Nederlands elftal) en Koekenbakker (oud-speler van Blauw Wit) zijn twee vertegenwoordigers die Haarlemse honkbalweek zich helemaal toegelegd hebben op dit sportgebeuren. Een van de grote eer dergenoemde activiteiten waarmee het managementteam commercieel en organisatorisch bemoeienis heeft, is Sail '80. In 1975 vond dit evenement voor het eerst plaats ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Amsterdam. Dit jaar wordt in de week van 6 tot 12 au Een zomers tafereel: badgasten in Zandvoort gustus deze grandioze zeilmanifestatie voor de tweede maal gehouden. Het oudste gedeelte van Amsterdam's ha ven wordt deze week beheerst door bollende zeilen en majestueuze sche pen, die ons herinneren aan de roman tiek en het avontuur van voorbije tijden. Bijna duizend schepen uit alle wind streken liggen afgemeerd in de IJhaven. Amsterdam is als eindpunt van een zeil wedstrijd die in Kaap Skagen in Dene marken begonnen is, gekozen. De zeil- parade van IJmuiden door het Noord zeekanaal naar Amsterdam heeft de feestelijke opening van Sail 1980 ge vormd. Admiraalzeilen, een spiegel gevecht met kanongebulder, een zeil- parade van botters en bedrijfsvaartui- gen en vuurwerk zijn onder andere pro gramma-onderdelen die komend weekend afgewerkt zullen worden. Om het de bezoekers zo gemakkelijk mogelijk te maken, zijn bijna alle pro gramma-onderdelen vanaf de kaden te bekijken, terwijl rond de IJhaven een heel zeemanskwartier is opgebouwd met bruine cafés en marktkraampjes met kleine kermisattracties. ,,AI twee jaar zijn wij met de voorberei dingen van dit evenement bezig", zegt de heer Tielkemeijer. „Meer dan bij de vorige Sail het geval was, is nu door ons (in samenwerking met reclame service) ingespeeld op de eet- en drink gewoonten van de bezoekers. Waren er in 1975 700.000 bezoekers, dit jaar ver wachten wij toch wel een opkomst van ruim een miljoen mensen. Daarbij zijn de tienduizend bemanningsleden van de schepen meegerekend. Voor ons be tekent dat niet alleen een heel goede ondersteuning van onze produkten op nationaal en internationaal gebied, maar ook een goede promotie van Am sterdam.'' 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 4