AMSTERDAM vJ EEN ZWERFTOCHT DOOR NEDERLAND Het horecagebied Amsterdam wordt in het noorden begrensd door het Noordzeekanaal. Het volgt tot Zandvoort de Noord zeekust, de lijn Leiden-Alphen aan de Rijn-Amsterdam vormt de zuidgrens. Grote plaatsen in dit gebied zijn natuurlijk Am sterdam en Haarlem, terwijl Zandvoort een belangrijke bad plaats is. Deze plaatsen trekken het hele jaar door vele toeristen. Zandvoort is als be kende badplaats vooral in trek bij onze Oosterburen, terwijl Amsterdam be zocht wordt door mensen van allerlei nationaliteiten maar vooral 's winters even aangedaan wordt door Amerika nen, op hun reis door Europa. Ook Aalsmeer, internationaal bekend om bloemencorso en bloemenveiling, is een graag bezocht dorp. Amsterdam neemt met alles wat het te bieden heeft, een aparte plaats in onder de Nederlandse steden. Behalve stede- schoon, waarvan geveltjes en grachten de meeste aantrekkingskracht uitoe fenen, kent het tal van bekende evene menten. Jumping Amsterdam, Amster dam 705 voetbaltoernooi, Rugby Sevens, Heineken Roeivierkamp en Sail '80: allemaal vinden zij plaats in de veelbezongen hoofdstad van Neder land. Om nog maar niet te spreken van de bezoekers die het RAI-congrescen- trum, het Beursgebouw aan het Damrak of een gebeurtenis als de inhuldiging van Koningin Beatrix trekken. Humor „Alle ogen zijn vaak gericht op Amster dam", vertelt de heer K.N. Tielkemeijer (hoofd van het horecagebied). „Van huis uit is het een vriendelijke stad, waar altijd iets te beleven is. Zelf ben ik er niet geboren, maar ik voel me hier zo thuis dat ik ergens anders niet gemak kelijk aarden kan. Dat geldt trouwens voor ons allen: wij vinden het de gezel ligste stad die er is. De plaatsen en stre ken rondom Amsterdam zijn ook prach tig, maar toch allemaal verweven met de hoofdstad. Dat komt omdat veel Am sterdammers een huisje hebben of een zaak begonnen zijn in bijvoorbeeld Zandvoort of een caravan hebben in Vinkeveen. Het is met recht het hore cagebied 'Amsterdam'. Het horecavak is naar onze smaak het Overzicht van een deel van Amsterdam met Rondvaart door de grachten van Amsterdam op de voorgrond Munt en Munttoren meest interessante dat er is: er is geen dag hetzelfde zodat je je ook nooit ver veelt. Maar in deze stad heeft het bovendien een bijzondere charme door de aard van de mensen met wie je zaken doet. Alles gaat altijd op een humorvolle wij ze. Zou je een keer geen grapjes ma ken, dan vinden zij het helemaal niet leuk. Want zo is over het algemeen een Amsterdammer: hij houdt ervan ande ren in de maling te nemen, maar ver wacht niet anders dan dat het bij hem ook gebeurt. De tweeduizend horeca bedrijven in de stad zou je een grote fa milie kunnen noemen. Zo'n 60% is met elkaar op de een of andere manier ver bonden en iedereen kent elkaar. Het is voor ons ook erg leuk zaken te doen met de kleinzoons van mensen met wie je vroeger al te maken had. Je moet wel oppassen dat je als bedrijf niet te hautain overkomt. Het is erg be langrijk dat als je mensen moet teleur stellen, dat dat op een prettige wijze ge beurt. De brouwerij heeft een goed image en de goede naam moet je blij ven ophouden. Wij vinden dat er zoveel mogelijk gewerkt moet worden aan popularisering: je mag beslist niet uit de hoogte op de mensen overkomen. Dat is iets wat je je niet kunt permiteren, al heb je nog zo'n groot marktaandeel. De horeca-ondernemers voelen zich nauw bij de brouwerij betrokken en stellen een groot, soms blindelings,

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 3