JEU DE BOULES WEDSTRIJDEN AMSTEL PLOEG MET LEGE HANDEN IN OLYMPIA'S RONDE PAARDENKRACHTDAG ZWOLLE Op 15 juni jl. werden onder de bomen op het Museumplein in Amsterdam jeu de boules wedstrijden georganiseerd door de Nederlandse Jeu de Boules Bond. Ondanks de niet optimale weers omstandigheden is er de hele dag zeer intensief gespeeld. Niet alleen mensen van alle leeftijden, maar ook uit alle la gen van de bevolking waren onder de deelnemers vertegenwoordigd. Voor de toeschouwers en ook voor de moe gespeelde jeu de boules-spelers had Heineken een terras ingericht, waar hapjes en drankjes te verkrijgen waren. Voor het eerst in een lange reeks van jaren was er in Olympia's Ronde voor de Amstel wielerploeg geen succes weggelegd. Vier maal op rij won de equipe van Herman Krott deze belang rijkste wedstrijd voor amateurs. Maar niet alleen de Amstel renners kwamen er in deze 29e editie van Olym pia's Ronde bekaaid af: de beste Ne derlander wist zich in het eindklasse ment niet hoger dan op een vierde plaats te klasseren. De eerste drie plaat sen werden bezet door de Russen, die dit jaar met hun sterkste ploeg naar Nederland waren gekomen. Beste Am stel man werd uiteindelijk Ad Wijnands met een achtste plaats. Op de foto eind overwinnaar én winnaar van twee etap pes: Oleg Logvin. Ter gelegenheid van het 750-jarig be staan van Zwolle zijn er dit jaar vele evenementen in Zwolle georganiseerd. Een daarvan was de paardenkracht dag. In de vier-en-een-halve km. lange optocht beeldden de deelnemende voertuigen het verschil tussen vroeger en nu uit. Zo werd onze Heineken span- wagen (4 P.K.) met oude fusten gevolgd door een Heineken vrachtwagen (vele P.K.'s) met nieuwe fusten. Onder grote belangstelling trok de optocht vanuit het IJsselstadion door de stad en kwam na circa vijf uur weer bij het IJsselsta dion. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 27