EXPOSITIE JOAN SMITH MODIEUZE BROUWERIJ Van 28 mei tot 30 juni heeft de lerse beeldhouwster Joan Smith in de Heine- ken Galerij te Amsterdam geëxposeerd. De tentoonstelling werd geopend door de cabaretier Paul van Vliet, die vóór de officiële opening in de Kuiperij de gas ten verzocht Joan Smith en hem te vol gen naar de expositieruimte in de Fer dinand Bolstraat. Zo konden de gasten kennismaken met haar werk. Paul van Vliet hield een geestige toe spraak (deels in het Engels, deels in het Nederlands) waarin hij Joan en haar man welkom heette in Nederland en de gasten over het leven en werk van de kunstenares vertelde. Vanuit haarwerk- filosofie legt zij zich toe op het maken van ruimtelijke objecten waarmee zij met name de beleving en het bewust zijn van de vrouw wil overbrengen. Van Vliet besloot zijn toespraak met de onthulling van een van haar werken, een reliëf in brons van een vrouw die in een vogel verandert, naar een lerse le gende. Een koning stuurt zijn drie zoons erop uit om een vogeltje dat hij heel mooi heeft horen zingen, te vangen. De jongste zoon weet het vogeltje te vangen, maar op het mo ment dat hij het vangt verandert het in een beeldschone vrouw, die echter niet kan zingen. Met dit reliëf symboliseert Joan Smith de vrouw die in een vogel verandert en haar wieken uit kan slaan. En dit wenste Paul van Vliet alle vrouwen, en in het bijzonder Joan Smith, toe. Voor het maken van modereportages zoeken fotografen tegenwoordig graag de industriële bebouwing op. Zo was het expeditiecentrum Bullewijk recentelijk decor voor opnamen ten be hoeve van de Margriet "Mode 81" uit gave en was de Viva moderedactie op het terrein aan de Van der Helststraat actief. Op de foto wordt een van de mo dellen in een andere outfit geholpen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 26