V14-^ ZOETERWOUDE AMSTERDAM Gehuwd: A.A. Koolbergen (verpakken) met mw. K. Edens E. van Londen (kelders) met mw. R. Lange- dijk R. Leemhuis (mechanische werkplaats) met mw. C. van de Rol J. Buising (verpakken) met mw. J. Peerboom Geboren: Macarena del Mar, d.v. M. Tunez Moralez (verpakken) BUNNIK Gehuwd: W.J.F. Meijboom (bottelarij) met mw. Th.G. Stoks A.J. van Brienen (intern transport) met mw. A.Y. Den Uyl S. Willemsen (intern transport) met mw. L. Bresser Geboren: Ouafaa, d.v. A. Najim (bottelarij) Joerie N.I., z.v. J.C. Schinkel (bottelarij) Patrick, z.v. H.L. van der Werft (bottelarij) Michael B., z.v. P.C. Letsch (intern transport) 'S-HERTOGENBOSCH Gehuwd: Mw. E.C.M. van Eeuwijk (plaatselijke admini stratie) met J.L.M. van Kaathoven C.J. van de Splinter (bottelarij) met mw. Th. Boons A.F. Visser (bottelarij) met mw. J. van de Bogaert J.M.C.H.M. Fleuren (kwaliteitsdienst) met mw. C. van Heivoort A.C.D. van Vliet (bottelarij) met mw. H.D. Hagen Geboren: Johanna, d.v. M.J.M.' Bertens (electrotech- nische werkplaats) Johan, z.v. J. van Engeland (bottelarij) Patty, d.v. A.W. Rust (bottelarij) Oscar, z.v. L.J.A.M. Boel (plaatselijke perso- neeldienst) Nona, d.v. J.H.M. Clement (mech. werkplaats) Inez, d.v. J. Neijman (storingsdienst) LEEUWARDEN Gehuwd: J. van der Ley (opslag gereed produkt) met mw. M.H. de Jong Mw. H.J.F. Ingwersen (bedrijfsbureau) met L. Grolleman J. Brouwer (verpakken) met mw. D. van de Bij Gehuwd: Mw. J.H.M. van Elk (centrale debiteuren ad ministratie) met J.W. Dijkhuizen H.A. van der Velden (brouwen) met mw. M.J. van Unen H.W. Schoonhagen (magazijn intern tran sport) met mw. C.J. Frankhuizen G.F.L. van der Steen (mechanische werk plaats) met mw. C. Oosterveen Mw. M.M. Vork (planning en control H.T.B.) met C. Egberts M.L. van der Plas (tekenkamer werktuig bouw) met mw. R. van Rijn P. Groenendijk (prod, bier/planning en con trol) met mw. C.M. de Koning P. Lindeman (Heineken automatiserings groep) met mw. M.P.M. Verbeek Geboren: Sylvia, d.v. A.S. Hung Tim Sue (plaatselijke administratie) Frank C., z.v. mw. M.J. Viegen-Scheerder (techniek buitenland) en C.P.M. Viegen (Hei neken automatiserings groep) Daniël A., z.v. F. Bouwman (Heineken auto- matiseringsgroep Marloes, d.v. J. Broomans (vorderingenbe- heer) Ylona, d.v. H. Verhoosel (alg. zaken interne dienst) Susanne, d.v. V.C. Kuling (ontwerp en ana lyse) Mirjam, d.v. C.J. Peet (consultants bier) Martin, z.v. P.A.M.M. van Dongen (public relations) Emile J., z.v. P. Hippe (mach. app. Ned.) Jeroen, z.v. G.H. Kleinhout (techn. opt.) Marc J., z.v. J.H. de Geus (personeeidienst) Esmeralda, d.v. H.Th. Wansink (mech. werk plaats) David Ch., z.v. H. de Jong (centraal maga zijn) Pascal, z.v. P. de Ruijter (magazijn intern transport) Robbert P., z.v. P. van Rooyen (magazijn intern transport) Hikmet, z.v. M. Gungordu (bottelarij) Evelien, d.v. H.M. Otten (centraledebiteuren administratie) Egbert, z.v. R. Duursema (werkplanning) Roelof L., z.v. L. Pesman (proefmouterij) Cornelis A., z.v. mw. van der Meer-Bregman (telefooncentrale) Alon M., z.v. R. Nir (planning control HTB) Meta M., d.v. mw. G.A. Dankfort-Nevel (Heineken rekencentrum) Pascal, z.v. mw. N. de Ruyter-Rijsdijk Bob W., z.v. A.H.M. de Kort (centr. kwaliteits dienst binnenland) Daan, z.v. B. Lacor (juridischezaken) HORECAGEBIEDEN ZOETERMEER Gehuwd: K.D.G. van Straalen (alcohol en energie- dienst) met mw. J.J. van der Plas Gehuwd: L. Adamse (administratie Rotterdam) met M.A.J. te Nuyl M.M.Th. Freriks (expeditie Den Bosch) met C.G.A. Hendriks Geboren: Leonie E., d.v. A. Bogaard (verkoop binnen dienst Amsterdam) Ivonne H.M., d.v. Th.H. Wouters (verkoop Eindhoven) Sjoerd, z.v. A.C.M. Nellen (expeditie Middel burg) Marjolein, d.v. mw. A.M. Sleutjes (expeditie Den Bosch) Onze dienst verlieten Amsterdam: H. Cerneus (belading) A.A. Boukarfi (verpakken) Amsterdam Mauritskade: Mw. M.M.G. Hulstein-Bot (kantine) R. van Es (plaatselijkepersoneeidienst) C.J. van Bekkum (plaatselijke personeei dienst) E. Bakkernes (meet- en regeltechniek) D. Rienstra (bedrijfsbureau) Zoete rwoude: Mw. L. Tuinenburg-de Groot (centrale de biteurenadministratie) Mw. M.C.M. Marjenburch (centrale debiteu renadministratie) Mw. M.E. Mulder-Stock(vorderingenbeheer) Mw. I.J. van derTholen (centrale debiteuren administratie) B.D. de Jonge (arbeidszaken) G.M.V. Koster (Heineken automatiserings groep) Mw. M.J. van Vliegen-Scheerder (techniek buitenland) Horecagebieden: H. Grootenboer (physieke distributie Rot terdam) J.H. Brugman (expeditie Nijmegen) G. Hartman (administratie Overijssel/Velu- we) F. Wijling (expeditie Leiderdorp) P. Spaans (expeditie Den Haag) Mw. A.M. Sleutjes (expeditie Den Bosch) DANKBETUIGINGEN Langs deze weg wil ik, mede namens mijn vrouw en kin deren, een ieder bedanken die, op welke wijze dan ook, heeft bijgedragen om mijn 40-jarig jubileum op de 1e april voor ons onvergetelijk te doen zijn. Hartelijk bedankt! G.C.J. van Kooten Mede namens mijn vrouw bedank ik de direktie en het per soneel hartelijk voor de ontvangst, de belangstelling en de prachtige cadeau's, die ik ter gelegenheid van mijn 25- jarig jubileum mocht ontvangen. Het was voor ons een onvergetelijke dag! G.J. Kling Mede namens mijn vrouwen kinderen wil ik iedereen har telijk bedanken voor de grote belangstelling, cadeau's en bloemen welke ik heb ontvangen ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum. Wij zullen met veel genoegen aan deze dag terugdenken. D.E. Karman Nogmaals wil ik u mede namens mijn vrouw, dank zeggen voor de belangstelling bij mijn receptie en de diverse ca deau's welke ik daarbij mocht ontvangen. U heeft hierdoor deze dag voor ons tot een onvergetelijke gemaakt. C. Wolffgramm Hierbij wil ik, mede namens mijn vrouwen kinderen, direk tie, bedrijfsleiding, chefs en collega's hartelijk bedanken voor de belangstelling, bloemen en cadeau's, die ik ter ge legenheid bij mijn 40-jarig jubileum mocht ontvangen. B. Snoek Mede namens mijn vrouw en kinderen, wil ik mijn dank uit spieken voor de belangstelling en de cadeau's die ik mocht ontvangen bij mijn 40-jarig jubileum. J. Woudboer "Graag wil ik de directie van Heineken en allen die bij mijn afscheid van Heineken Rotterdam in de Raadskelder aan wezig waren, mede namens mijn vrouwen kinderen, harte lijk danken." A.P. Raadsen Namens mijn vrouw en kinderen wil ik direktie en al het per soneel die hieraan meegewerkt hebben hartelijk bedan ken voor de prachtige bloemen, de cadeau's en vooral voor de grote belangstelling, welke wij ondervonden heb ben. Het was voor ons een onvergetelijke dag welke wij niet licht zullen vergeten. J. Pruimboom Hartelijk dank aan iedereen, die heeft mee gewerkt, om m'n 25-jarig jubileum tot een feestelijke gebeurtenis te maken. De hartelijke en ongedwongen sfeer troffen m'n vrouw en mij bijzonder. Ook de geschenken, bloemen en vele andere attenties ge ven blijk van een fijne verhouding. OVERLEDEN De heer M. BAKKER (72) is op 20 mei 1980 overleden. Als machinebankwer ker trad hij op 30 september 1942 in dienst bij Amstel. Voorts is hij machi nist, chef-machinist en service mon teur geweest. Op 1 november 1972 is hij met pen sioen gegaan. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 25