WINNAAR ROME REIS BELONINGEN AANMOEDIGINGSPREMIES J. Mijnheer f 1050,- M.D. Blijleven f 375,- Leeuwarden Het idee van de heer Mijnheer, ma- chinebediende, betreft de geleidestang van de flessenverdeler op de flessen- bufferbaan. Voorheen gaf dit veel sto ring, doordat de geleidestang, wanneer deze van de ene baan naar de andere baan zwenkt, de laatste fles halverwege los laat, waardoor de laatste fles klem komt te zitten. Door het inkorten van bovengenoemde stang, krijgt de laatste fles nu voldoende ruimte om zich te corrigeren. Door deze ingreep is de sto ring op dit punt opgeheven, met als re sultaat een aanmerkelijke rende mentsverbetering van de colonnen. Winnaar van de reis naar Rome, eerste kwartaalprijs in de jubileumstrijd van de Ideeënbus, is de heer T.W. van der Aa, werkzaam bij de storingsdienst in Den Bosch. Deze prijs viel hem ten deel mid dels een loting door de heer A.H. Heine- ken, in aanwezigheid van vertegen woordigers van de Ondernemingsraad, de Plaatselijke Ideeënbuscommissie van Amsterdam en de Centrale Ideeën buscommissie. De heer Scheltema stelde namens de plaatselijke ideeënbuscommissie Den Bosch de kennelijk verraste Van der Aa, die hiervoor van huis was opgeroepen, hiervan in kennis. Samen met zijn echt genote heeft Van der Aa de halve finale en de finale van het Europees Kam pioenschap Voetbal 1980 bijgewoond, afgewisseld met wat sightseeing in Rome. Zoetermeer De heer Blijleven van de afdeling sto ringsdienst heeft een idee ingediend, waardoor de omschakeltijd van Colon ne II te Zoetermeer wordt terugge bracht. Het aanbrengen van een tweede houder ten behoeve van de Hoppe en Coebergh etiketten zorgt ervoor, dat men minder tijd nodig heeft om op vol gende partijnummers over te schake len. De volgende kwartaalprijs, een video recorder, zal verloot worden op 26 sep tember a.s. te Zoeterwoude door de heer J. van der Zee. In aanmerking ko men alle ideeën ingezonden in de periode van 27 mei tot 15 september 1980 en die in behandeling worden ge nomen, dus niet in eerste instantie afgewezen zijn. Van links naar rechts: G. van de Bunt, G. Struiksma, A. Meyer, E.J. van Brunschot, A.H. Heineken, H.A.H. Verlinden De heer Scheltema feliciteert de heer Van der Aa Amsterdam A.J.L. Kers/J.A. Wijkstra/J. Hoedemaker, maga zijn f 216,66 's-Hertogenbosch G.J. Knevel, bottelarijf 75,- W.H. van Roosmalen, bottelarij f 50,- L.F.M. Sperber, bottelarij f 40,- H.M.M. Sommers. bottelarij f 40- F.P. Damen, bottelarij f 35,- C.J.W.A. Stolzenbach, legkelders f 25,- Zoeterwoude M.L.J. Kroon, bedrijfsbureau f 175,— M. Lagerberg. bottelarij f 100,— H.C. Gerbes/J. Rotmensen, dienstgebouw f 75,- R. van Rooyen, intern transport f 50- K. Ezzine, bottelarijf 50- B. Dros, dienstgebouw f 35,- M.J. Key, afvalwaterzuivering f 25,- J.A. Sundquest, storingsdienst f 25,- Zoetermeer E.W. van der Streek, storingsdienst f 50,- ledereen kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep. Bunnik E. Olsman. storingsdienst f 25.- H. Bos, kwaliteitsdienst f 25,- 's-Hertogenbosch D.J.M.H. van de Biggelaar, elektro techn. werkpi. f 25,- J.M.J. Verheijenportier en bewakingsdienst f 25,- G.C.C. Verhaar, portier en bewakingsdienst f 25,- Zoeterwoude P. Romijn, ziederij f 25.- Mw. J. van Dijke, interne dienst f 25,- G. Hayes, bottelarij f 25,- J. de Jong, dienstgebouw f 25. J.E.A. van Duyn, onderhoud en energie/ E.A. van Duyn, centrale verkoop f 25,- 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 22