NEDERLANDSE PIKEURS IN riALIE Voor het derde achtereenvolgende jaar presenteerde Heineken zich dit jaar met een grote stand op de beurs van Milaan. Gedurende de beursdagen werd ook de 'Grote Prijs van de beurs van Milaan' voor dravers verreden. Een evenement dat door Heineken gesponsord wordt. Voorafgaande aan deze belangrijke draverij, kwamen drie landenteams op De Nederlandse en Italiaanse teams in actie de baan. Nederland - Italië (een 'heren- koers') en V.S. - Italië (voor beroepspi keurs). Vijf amateurpikeurs vertegen woordigden Nederland. Hierbij ging de zege naar Italië. Uiteindelijke winnaar werd het Ameri kaanse team. De persoonlijke prijs voor de beste pikeur van de twee draverijen ging naarde Amerikaan O'Brian. Uit handen van de heer Van Dongen Torman ontvangt de heer O'Brian (op de sulky) de beker voor de beste individuele prestaties Athenian Brewery S.A. - Griekenland Op 13 mei is de heer Th.A.M. Geysen met zijn vrouw uit Thessaloniki teruggekeerd. Kumasi Brewery Ltd. - Ghana Na het verlof is de familie A.N. Ninck Blok op 13 juni weer naar Kuma si vertrokken. Nigerian Breweries Ltd. - Nigeria De heer J.P.G. Twaalf hoven is op 5 mei naar Lagos teruggegaan. Op 15 mei is de familie R. Uylenhoet naar Nederland gekomen. De heer Uylenhoet zal na zijn verlof in Nederland geplaatst worden. De familie A. de Voogd is op 24 mei uit Lagos naar Nederland gereisd. Op 31 mei is de heer W.G. Regtien voor verlof in Nederland aangeko men. Brasserie de Brazzaville S.A. - Volksrepubliek Congo Na genoten verlof is de familie P.J. Kemp op 3 juni naar Brazzaville teruggekeerd. Bralima S.A.R.L. - Zaïre De familie F.J. Snieders is sinds 18 mei met verlof. Na verlof is de fa milie M.H. van Deursen op 25 mei vertrokken naar Kinsangani. De heer W. van Gansbeke verliet met zijn gezin op 23 mei Kinshasa om het verlof in België door te brengen. Na verlof is de heer C.L.A. Peterse op 5 juni naar Kinshasa terugge gaan. Op 6 juni begon het verlof voor de familie Benne (Kisangani) en te vens voor de familie H.J. Rutgers (Mbandaka). Beide gezinnen bren gen het verlof in Nederland door. De familie G.J. Oost die sinds 16 mei verlof genoot, is op 15 juni weerteruggereisd naar Mbandaka. Bralirwa - S.A.R.L. - Rwanda De familie J.J. ten Hoor is op 3 juni voor verlof uit Gisenyi aangeko men. Malayan Breweries Pte. Ltd. - Singapore De heer F.J. Schermers is op 6 juni naar Singapore teruggereisd. De familie J.G. van Dalen brengt het verlof van 17 juni t/m 7 juli buiten Europa door. P.T. Perusahaan Bir Indonesia - Indonesië De familie J.J. Commissaris is op 7 juni na een genoten verlof naar Jakarta teruggekeerd. Windward Leeward Brewery Ltd. - Windward Islands De heer J.E. Dekker is op 9 juni met zijn gezin uit St. Lucia aange komen. Na het verlof zal de heer Dekker in Nederland worden ge plaatst. National Brewing Company Ltd. - Trinidad De heer J.P.M. de Deyn is op 3 juni j.l. naar Trinidad vertrokken om daar tijdelijk de functie van Technologist te vervullen. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 21