DE NAAM HEINEKEN DOOR HEEL ITALIË JAPANSE AMBASSADE TE GAST NIEUWS UIT HET UITENLAM) BENOEMING R. KORTLEVEN Onlangs ontvingen wij in Zoeterwoude langstelling voor de ontwikkelingen op de ambassadeur van Japan, de heer H. de Nederlandse biermarkt en van het Uchida, met zijn naaste medewerkers, Heineken concern en haar produkten de heren Y. Noguchi, K. Hosokawa en in het bijzonder. I. Kodama. De gasten toonden veel be- Sinds het begin van 1980 is Heineken in Behalve de duizenden hectoliters bier Italië gestart met het aanbrengen van die dagelijks in heel Italië worden af- de merknaam op de vrachtwagens die geleverd, wordt hiermee ook de naam voornamelijk voor transport over grote Heineken onder de aandacht van vele afstanden worden gebruikt. Italianen gebracht. Uit België bereikte ons het bericht dat de heer R. Kortleven, hoofd verkoop horeca van Heineken België, is be noemd tot rechter in handelszaken in de Rechtbank van Koophandel te Ant werpen. Deze benoeming geldt voor drie jaar en is ingegaan op 3 juni jongstleden. De heer Kortleven zal deze eervolle taak naast zijn werkzaamheden bij Hei neken België vervullen. 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 20