HBM STERKSTE IN EIGEN TOERNOOI Medewerkers van Albra met echtgenotes in Elzasser kostuum tijdens Het toernooi is gestart: de heer Siertsema trapt af de excursie in de Van der Helststraat In de Vers van 't Vat editie van april j.l. konden wij u melden dat de jubilerende voetbalvereniging HBM het 60-jarig be staan onder meer met een internatio naal voetbaltoernooi zou vieren. Op zaterdag 31 mei werd dat toernooi onder nagenoeg goede weersomstan digheden afgewerkt, hoewel een enorme stortbui tijdens de finale-wed strijd spelbreker was. Het toernooi werd 's morgens geopend met de wedstrijd tussen Dreher (Italië) en het elftal van de Amro Bank (Amro- ba) waarvoor Directeur Personeels zaken de heer J. Siertsema de aftrap verrichtte. De traditioneel balvaardige en hard spelende Italianen kwamen niet aan scoren toe, terwijl ook Amroba het lichte overwicht dat in de wedstrijd werd opgebouwd niet in doelpunten kon omzetten. Op het andere veld werd tegelijkertijd de wedstrijd tussen de teams van Veronica en Meerboys ge speeld. Het verrassend sterke team van Veronica won eenvoudig met 2-0. HBM won zijn eerste wedstrijd met 2-0 van Amroba, waarmee de basis werd gelegd voor de uiteindelijke toernooi zege. De beide doelpunten in deze wed strijd kwamen van de voet van Mias van Wamel die daarmee zijn herkomst (hij speelde ooit in het C-team van Ajax) niet verloochende. Ook de daaropvolgende wedstrijd te gen Dreher wist HBM in zijn voordeel te beslissen, zij het met het kleinst mo gelijk verschil: 1-0. Ondertussen speelden Meerboys en Albra gelijk: 0-0. Via een overwinning op Albra wist Veronica de finale te bereiken die ge speeld moest worden tegen HBM. In een spannende finale toonde HBM zich de sterkste en stuurde het omroepelftal met een 2-1 nederlaag naar huis. Een gezellig koud buffet in het Koel- schip voor alle spelers en begeleiders gevolgd door de officiële prijsuitreiking sloot de geslaagde voetbal-dag van HBM af. Tijdens het koud buffet vormden de dames van het Albra team het mid delpunt van de belangstelling met hun prachtige originele Elzasser kostuums. Tijdens de prijsuitreiking stond de heer P. Kranenberg even stil bij deze kleder dracht en dankte hij de-dames voor de door hen genomen moeite, zich zo te presenteren. De heer Kranenberg toonde zich in genomen met het feit dat het organi serende HBM het toernooi wist te win nen. In zijn speech memoreerde hij dat het een uitstekend initiatief was ge weest om onze Heineken vrienden uit Frankrijk en Italië voor dit toernooi uit te nodigen. De einduitslag van het toernooi luidt: 1.HBM 3. Albra 5. Amroba 2. Veronica 4. Dreher 6. Meerboys Rectificatie In nummer 3 van Vers van 't Vat hebben wij in het verslag van de HBM receptie abusievelijk in een van de foto onderschriften ver meld dat de heer Wilschut over leden zou zijn. Wij bieden hiervoor onze veront schuldigingen aan. Staand van links naar rechts: de heren P. Maas (coach), G. Barte- lings, B. Weiman, C. Tan A Kian, Vassilda, R. Tan A Kian, F. van der Linden, D. Awadhpersad. Zittend van links naar rechts: J. Stapper, De captains van de teams met hun prijzen, geflankeerd door de P. de Bruyn, J. Tan A Kian, M. van Wamel, P.van Putten en V.Gonzalez heren Boei jink, Siertsema, Kranenberg en Van Brunschot 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 18