ur,ijst Kleurkanaries Veranderingen maken dit keutingsrJPP"" 9® ^^„(„eester: Datum: S~~"" i'l* -- 2 3 NOV. te/b c -|iKR dövmÊr eieren wil weten, broed ik altijd met drie nestjes tegelijk, zodat de mogelijkheid bestaat de eieren in een ander nest te leggen. Er zijn twee manieren om te broeden: paarsgewijs of met één man en drie poppen. Ik geef de voorkeur aan de eerste methode omdat dan beide ou ders voor de voeding van de jongen zorgen. Ik laat de vrouwtjes maar twee keer per jaar broeden omdat zij an ders teveel afzwakken." Brandnetels, eieren en druiven Om de vogels in een goede conditie te krijgen, krijgen zij in september vele extra's toegediend. Brandnetelsap, krachtvoer, eivoer, druivensap en in de cember een antibioticakuur staan borg voor een snelle beëindiging van de rui en het fit maken van de vogels voor de broedperiode. Met name het brandne telsap dat bacteriëndodend is en zo doende darminfecties voorkomt, is erg belangrijk. "Je ziet de vogels gewoon opfleuren en in een prima conditie komen", zegt Van Dijk. "Ik verkoop natuurlijk vaak vogels aan mensen voor wie het niet van be lang is dat zo'n vogel niet in aanmer king komt voor een kampioenschap. Maar mijn vogels zijn altijd gezond, want dat vind ik het belangrijkste. Ik fok liever twintig vogels minder, dan dat ik met zieke vogels zit. Zo'n 50% van de kanaries in Nederland is ziek: darmin fecties en leveraandoeningen komen het meest voor. Vaak door een te een zijdige voeding en een gebrek aan vita minen." Waar op gelet moet worden Voor aspirantkopers wil hij wel een paar tips geven. "De beste tijd om vogels te kopen, is oktober, november. De jonge kanaries zijn dan uit de rui en zijn volop in condi tie. Je moet goed opletten of de veren van de vogel goed aangesloten zijn, of de oogjes helder staan en of de pootjes mooi dun zijn. Schubben op de pootjes en lange nagels wijzen erop dat de vo gel niet jong meer is. Bij de pop staan de ogen centraal bij de snavel en bij de man iets hoger. Voorts doet een man netje zijn staart omlaag als hij bij ie mand op de hand zit, de pop daaren tegen doet de staart omhoog of opzij. De, bij voorkeur niet hangende, kooi mag nooit op de tocht staan, dus liever niet vlakbij een raam of deur." Kampioenen in de dop De vogels van de heer Van Dijk zitten in grote gemeenschappelijke kooien in zijn schuur in de tuin. Oudere en jonge vogels zijn daarbij gescheiden, terwijl een hele schuurwand gevuld is met broedkooien die bevolkt zijn door ou derparen die met groot plichtsbewust- zijn eieren uitbroeden of jongen ver zorgen. Rustig laten zij zich door de ei genaar van het nest afzetten zodat hij kan kijken hoe het met de, nog zeer kleine en kale, vogeltjes is. Zij lijken nog in niets op hun mooi ge kleurde en fiere ouders en bestaan hoofdzakelijk nog uit een steeds wijd opengesperde snavel. Van de iets ou dere vogels kan de heer Van Dijk al vrij aardig voorspellen, al hebben zij nog niet de goede kleuren en veren, of hier een toekomstige kampioen bij zit. Klein maar dapper Mocht dit het geval zijn, dan moet de vogel over niet al te lange tijd de kriti sche blikken van een keurmeester op een tentoonstelling over zich heen la ten gaan. Zonder blikken of blozen, zo als een goede tentoonstellingsvogel betaamt, blijft hij dan rustig in zijn kooi zitten. In hun volle glorie, gewassen en opgepoetst, zitten zij daar, terwijl het voor de eigenaar afwachten is wat de keurmeester zal beslissen. Ook hier is geduld een schone zaak: twintig minu ten lang wordt de vogel aan een gron dig onderzoek onderworpen. In het gunstige geval, als hij goed beoordeeld wordt, duurt het nog langer omdat hij opnieuw met een paar andere zeer fraai gebleken exemplaren vergeleken moet worden. Een inspannende bezigheid, die een veelomvattende opleiding vergt omdat elk type kanarie zijn eigen standaard eisen heeft. Voor de heer Van Dijk, die al zeven keer een kampioensvogel heeft gehad en een districtskampioen, zit zo'n opleiding voor keurmeester er niet in. Naast zijn dagtaak als onderhouds monteur is hij uiteraard veel tijd kwijt met het verzorgen van zijn vogels. Niet dat hij daar over inzit; integendeel. Hij is juist blij dat hij het af en toe op zijn werk zo kan regelen dat hij naar een tentoonstelling kan gaan. Toekomstplannen "In de toekomst wil ik overgaan op het houden van tropische vogels, maar om dat daar nog veel meer tijd in gaat zit ten, aangezien zij levend voer nodig hebben,denk ik dat dat pas na mijn pen sionering zal gebeuren. Tot die tijd blijf ik me wijden aan mijn kanaries. De sport ervan vind ik dat je kam pioensvogels niet voor geld kunt ko pen, maar dat altijd de uitdaging blijft bestaan: zou het wél of niet lukken? Als dan achteraf blijkt dat het niet gelukt is, vind ik het niet zo erg, als ze maar gezond zijn!". 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 15