M.A.VAN DIJK: GEFASCINEERD DOOR MANNEN EN POPPEN Was in de 17e eeuw alleen de grauw- groene kanarie bekend, tegenwoordig kent men 138 tinten kanaries. De kanariefokkerij mag zich nu in een grote belangstelling verheugen, wat tot uiting komt bij de vele tentoonstel lingen die jaarlijks worden gehouden. Een van de kanariefokkers is de heer M.A. van Dijk, onderhoudsmonteur van de technische dienst in Bunnik. Verre van simpel Het houden van vogels is hem wel toe vertrouwd. In zijn jeugd hield hij duiven, maar in 1965 stapte hij over op de kana ries. Het duurde niet lang, of de heer Van Dijk die tot dat moment slechts gele kanaries had, raakte geheel in de ban van het kweken ,,op kleur" nadat hij op visite was geweest bij een kennis die kanaries in verschillende kleuren in zijn bezit had. Momenteel heeft hij 120 vogels, waar van 30 oude kanaries en 80 jongen en tien andere soorten vogels. Voor een leek lijkt het erg simpel: je kruist een witte kanarie met een rode en je krijgt een roze. Maar zo eenvoudig ligt het beslist niet. "Er zitten zoveel verrassingen in deze sport, je komt voortdurend dingen tegen die je niet verwacht had. Dat vormt nu juist de uit daging", vertelt Van Dijk. "Er is ont zettend veel geduld woor nodig om vo gels te fokken die later eventueel een kampioen kunnen voortbrengen. Er zijn bijvoorbeeld vogels die bij hun jongen de staartpinnen eruit pikken omdat die zo zoet smaken. Zo'n eigenschap, die op zich al vervelend is, is echter erfelijk, zodat de jongen niet geschikt zijn om verder mee te fokken." Wisseltruc Bij het broeden gaat hij zorgvuldig te werk. In februari wordt eerst een man netje in de broedkooi gezet, waar na een week het broedrijpe vrouwtje bij gezet wordt. Na zes dagen wordt het eerste eitje gelegd, maar dit wordt de zelfde dag nog door de heer Van Dijk omgeruild voor een stenen eitje. Niet om de aanstaande moeder dwars te zit ten, maar om de nog ongeboren jongen te beschermen. Hij legt uitwaarom: "Als ik de eitjes niet uit het nest zou halen, zou het eerst gelegde eitje ook het eer ste uitgebroed zijn. De moeder voedt echter slechts de eerstgeboren vogel tjes, zodat de jongen die na een paar dagen geboren worden weinig levens kansen hebben. Om dit nu te voorkomen leg ik alle eitjes pas weer terug in het nest, zodra de moeder klaar is met leggen. De eieren, meestal vijf, komen daarna ongeveer gelijktijdig uit. De jongen worden dan allemaal door de ,,pop" gevoed. Voor het geval een moeder niets van haar 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 14