Nederlands openluchtmuseum gasten in de stad zeer welkom, Boven dien wordt ter gelegenheid van dit grootse sportevenement een extra fees telijk gezicht aan de stad gegeven. De Liemers Nu steeds meer mensen in hun vrije tijd het water opzoeken, is het aardig te we ten dat in deze streek vele watersport gebieden te vinden zijn. Tegenover het dorp Rheden aan de Gelderse IJssel bij voorbeeld ligt het waterrecreatiegebied Rhederlaag. Langzaamaan groeit Rhederlaag uit tot een van de belangrijkste ontspan ningscentra in dit deel van het land. Watersportliefhebbers komen hier vol doende aan hun trekken, maar kunnen ook terecht in tal van andere plaatsen zoals Doesburg, Oosterbeek of, meer zuidelijk, bij Lobith. Tussen Lobith en Arnhem ligt het land van de Liemers, een stukje Nederland dat omgeven is door Rijn, IJssel en Oude IJssel, de heuvels van de Veluwe en Montferland. In dit gebied wisselen uitgestrekte weiden en bosgebieden elkaar af. Zeldzame bloemen, bijzondere vogel soorten en goed in de bodem bewaard gebleven fossielen kan men hier veel vuldig aantreffen. Van de 16e tot de 19e eeuw is de Liemers Duits bezit geweest, maar in 1816 werd het door de Pruisen heden en verleden met als hoogtepunt de wereldberoemde Van Gogh-collec- tie die in het museum te bewonderen valt. De wandelliefhebber zal het park 'De Hoge Veluwe' beslist niet onbekend zijn. Waar is het nog mogelijk te genieten van de natuur in een zo uitge strekt natuurreservaat, dat ruim 5500 hectare meet? Voor diegenen die zich liever iets sneller voortbewegen bestaat de mogelijkheid gratis een fiets te lenen. Al wat gevraagd wordt, is het terugbrengen van de fiets. Kan het nog aanlokkelijker? Arnhem zelf staat dit jaar volop in de belangstelling door de Olympische Spelen voor Gehandicapten die plaats vinden van 21 juni tot 5 juli. Met uit zondering van zwemmen worden alle sporten in het nationaal sportcentrum Papendal en in de Rijnhal georgani seerd. Zeker tijdens deze periode zijn Bloemenstadswapen van Nijmegen, nabij de in 1932 gebouwde Waalbrug waarover men de stad inrijdt 4 Groot wild in Burger's Safaripark weer aan het Koninkrijk der Neder landen afgestaan. Bij Lobith-Tolkamer, waar de Romeinen ons land via de Rijn zijn binnengekomen, is tegenwoordig een van de drukste grensposten te water gevestigd. In de Liemers herinne ren overblijfselen van oude (ridder)- kastelen aan de onrustige tijden van de middeleeuwen. Kenmerkend zijn ook de kerktorens die overal uit het vlakke land oprijzen, vlakke land oprijzen. Festiviteiten zijn er te kust en te keur in de Liemers: elk dorp heeft zijn eigen harmoniekorps, schuttersvereniging en

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 4