ARNHEM- NUMEGEN Het horecagebied Arnhem/Nijmegen omvat meer dan de naam doet vermoeden. Behalve deze twee grote steden kent dit horecagebied tal van streken die zich in een gro te toeristische belangstelling mogen verheugen. Het horecagebied is een gebied met ve le geaardheden. De Achterhoek, Velu- we Zoom, Land van Maas en Waal, een gedeelte van de Betuwe en van de Peel, het Land van Cuyk en een stuk Noord- Limburg vallen binnen de gebieds- grenzen. De verschillende geaardheid van deze gebieden vindt zijn, weerslag in onder andere de horecabedrijven. Zo is Nij megen een studentenstad bij uitstek, waardoor de 'bruine kroeg' een van de populairste horecavormen in de stad is. Een groot percentage van de circa 16.000 studenten is afkomstig uit de zuidelijke provincies, hetgeen het hore- cagebeuren ook beinvloedt. Arnhem, op een afstand van circa 16 km. van Nij megen is niet zo zuidelijk georienteerd maar heeft een zeer belangrijke cen trumfunctie voor de regio, hetgeen een bloeiende horecawereld met zich mee brengt. Prullebak Voor de heren van het management team was de keuze waar zich te vesti gen geen al te groot probleem. "In een gebied met twee gelijkwaardige grote steden bleek de keus niet zo moeilijk" vertelt het hoofd van het hore cagebied, de heer B.J. Leereveld. "Er bestond geen noodzaak om ons in Nijmegen te vestigen en de gelukkige omstandigheid deed zich voor dat wij in Arnhem vrij snel een pand konden krijgen". Wie in de Arnhemse Steenstraat loopt, zal niet licht vermoeden dat zich achter de grote glazen deuren voorzien van twee Heineken stickers een prachtig kantoor bevindt; het verkoopkantoor van het horecagebied en werkplek van circa twintig medewerkers. Verkoop-, distributie- en CTD-medewerkers daar bij niet meegerekend. Alle leden van het managementteam zijn zeer te spreken over hun onderkomen. Geheel terecht, want het verkoopkan toor is door zijn sfeervolle aankleding beslist meer dan zomaar een bedrijfs ruimte. "Juist omdat we het elke dag zien groeien", legt de heer H.J. Konijn (hoofd verkoop) uit. "Nu is de meubile ring bijna rond, maar aanvankelijk hebben wij hier op klapstoeltjes gekam peerd. Alles moest natuurlijk nog aan geschaft worden: we waren al blij met de eerste prullebakken! Om de communicatiestroom tussen managementteam en concernmede werkers binnen het horecagebied, zo wel binnen- als buitendienst op gang te houden, wordt er een maandelijkse contactbijeenkomst gehouden, waarbij De gezellige Korenmarkt in het hart van Arnhem iedereen zijn problemen en adviezen kwijt kan. Parkstad van Nederland Het verkoopkantoor van het horeca gebied Arnhem/Nijmegen ligt centraal in Arnhem. Arnhem, een moderne en levendige stad die door zijn centrale ligging in een bosrijke omgeving altijd zeer in trek is geweest bij toeristen. Honderd duizenden uit binnen- en buitenland trekken jaarlijks naar Arnhem om de vele attracties en bezienswaardigheden te bezoeken. Maar ook de inwoners zelf vinden het in Arnhem goed toeven: veel winkelcentra, talrijke uitgaansmogelijk heden, met name op de Korenmarkt in het hartje van de stad, en door de vele groene parken en buitenplaatsen tussen de woonwijken. Hieraan dankt Arnhem dan ook de naam "Parkstad van Nederland". Zeer bekende toeristische trekpleisters in de omgeving zijn het Nederlands Openluchtmuseum, het Rijksmuseum Kröller-Müller en het Nationale Park 'De Hoge Veluwe' en Burger's Dieren park. Het Kröller-Müller museum toont meesterwerken van kunstenaars uit het Het managementteam. V.l.n.r. de heren B.J. Leereveld (hoofd horecagebied), J.Th.M. Motie (hoofd distributie), K. Mussche (chef de bureau) en H.J. Konijn (hoofd verkoop)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 3