H. Munter D.E. Karman W.P. Kreemers L.F. van den Bergh Het echtpaar Karman Amsterdam- Op 11 april werd op feestelijke wijze een receptie gehouden ter gelegenheid van het feit dat de heer Karman 25 jaar bij Hei- neken werkzaam is. De jubilerende chef van de garage aan de quellijnstraat werd met zijn moeder, echtge note, zoon, dochter en haar verloofde ontvangen door de heren Kleiberg, Kruidenier, Pahud, Van Kerkwijk, Bolthof en mevrouw Ketting. Hierbij werd hem de speld en de gratifica tie-enveloppe overhandigd. Hierna begaf het gezelschap zich naar de Kuiperij waar velen de jubilaris reeds opwacht ten. De heer Mantel overhandigde hem na een toespraak een fraai Quartz-horloge als personeelscadeau. Uit handen van de heer Kroon mocht de heer Karman namens de gezamen lijke ondernemingsraden boeken- en platenbonnen ont vangen. Op deze gezellige receptie werd, zoals gebruikelijk is, door alle garagemedewerkers en hun echtgenotes luid keels het garagelied 'Zakkie noga' aangeheven. Al met al een zeer geanimeerde receptie waarop de heer Karman met veel plezier kan terugzien. Rotterdam- Op 24 april werd in Rotterdam het zilveren jubileum van de heer H. Munter ge vierd. De jubilaris begon destijds zijn loopbaan bij de firma Andeweg in IJsselmonde, waar hij een grondige training in het verkoop-vak kreeg. In 1973 kwam hij met het bedrijf Andeweg over naar Heineken als vertegenwoordiger drankenhandel: vanaf 1 januari 1980 is de heer Munter werkzaam als horecavertegenwoordiger nieuwe stijl. De jubilaris mag zeker een verkoper in hart en nieren ge noemd worden: hij heeft bij de horeca-relaties een grote goodwill opgebouwd en hij spreekt dan ook altijd van "mijn klanten". Dat hij enorm betrokken is bij zijn relaties, blijkt wel 22 ste der Mohikanen". Als laatste nam de heer Mollenbrok sr. het woord. Hij bedankte de heer Snoek voor de vele jaren die zij samengewerkt hadden en sprak de hoop uit dat dit ook nog vele jaren het geval zal zijn. Namens de afdeling en de bedrijfsledengroep bood hij enige cadeaus aan, waaronder een verzameling oude munten. Ook mevrouw Snoek werd in de bloemetjes gezet. Daarna bleef men nog lang bij elkaar en werden nog vele herinneringen opgehaald uit de goede oude tijd. uit het feit, dat zelfs op de dag van zijn jubileum hij het niet kon laten een reparatie aan een tapinstallatie te verrichten. Pas daarna maakte hij zich "even" vrij om in de Raadskelder samen met echtgenote en kinderen zijn jubileum te vieren. Nadat hij eerst uit de handen van de heer Van Westrhenen de gouden speld en de bekende enveloppe met inhoud had ont vangen, werd de heer Munter toegesproken door de heren Dello en Borgman. Daarna maakten velen van de gelegen heid gebruik de jubilaris te feliciteren. Tegen het einde van de receptie dankte de heer Munter allen hartelijk voor de ge toonde belangstelling. Het echtpaar Snoek Het echtpaar Munter De heer Kreemers Den Bosch- De heer W.P. Kreemers een van de medewerkers, die voor opleiding op 25 april 1955 op de Rotterdamse brouwerij werkzaam waren. Hij heeft daar een gezellige tijd meege maakt en dit is zeker niet veranderd, toen hij na circa twee jaar in de bottelarij van de Bossche vestiging geplaatst werd. Een hoogtepunt voor hem was de opening van de Bossche brouwerij door Prins Bernhard in 1959. Op de receptie op 24 april in de overvolle bedrijfskantine, sprak de heer Brouwer hem als wachtchef toe. Deze stelde vast dat de heer Kreemers een prettige collega is voor alle medewerkers en hij sprak zijn waardering uit over de grote inzet en betrouwbaar heid die de jubilaris in de afgelopen 25 jaar getoond heeft. Namens het personeel werd een gasfornuis, verpakt in een tropische dierenkooi, aangeboden. Daarna verzocht de heer Stams de jubilaris met zijn echtgenote zich naar het raam te begeven, want buiten stond een veulentje, dat hem namens de Spaanse collega's geschonken werd. Twee Spaanse col lega's vrolijkten de receptie nog extra op met gitaar en zang. Den Bosch- De heer Van den Bergh begon zijn loopbaan bij Heineken in Rotterdam op 25 april 1955. In het voorjaar van 1957 werkte hij eerst in het Biermagazijn van de Bossche vestiging en na enige omzwervingen ging hij in 1958 naar de ziederij. De heer Van der Geld opende de receptie in de bedrijfskanti-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 22