BROUWERIJ TE MEDAN In mei 1979 heeft Heineken een 75% belang verworven in P.T. Brasseries de Nndonésie in Medan. Het bedrijf be staat uit een brouwerij, een fris- drankenfabriek met internationale licenties en een ijsfabriek. De brouwerij zal uitsluitend het concernmerk Bir Bintang gaan produceren. Het bedrijf in Medan ligt centraal in het zich economisch zeer snel ontwikke lende Noord-Sumatra. Met de verwer ving van dit belang beschikt Heineken thans over brouwerijen in de drie be langrijkste centra van Indonesië, name lijk Jakarta en Surabaya op Java en Me dan op Sumatra. De heer L.E. Schilling, voordien be drijfsleider in Surabaya, is thans general manager/bedrijfsleider in Medan. Op foto 1 ziet u de hoofdin gang, op foto 2 de bottelarij met daar achter de limonaderie en foto 3 toont u de waterzuivering. Brasserie de Brazzaville S.A. - Volksrepubliek Congo Op 26 maart is de familie P.J. Kemp met verlof uit Brazzaville vertrok ken. Bralima S.A.R.L. - Zaïre De familie M. Muilwijk is op 13 mei met verlof uit Kinshasa vertrokken. De heer en mevrouw F.N. Glavimans zijn op 24 april teruggegaan naar Kinshasa. Op 8 mei is de heer Oh. Bussmann teruggekeerd naarBukavu. De heer C.L.A. Peterse is op 10 mei met verlof in Nederland aange komen. Sierra Leone Brewery Ltd. - Sierra Leone Op 11 mei is de heer H. de Goederen uit Freetown met zijn gezin voor verlof in Nederland aangekomen. Kumasi Brewery Ltd. - Ghana De familie A.N. Ninck Blok uit Kumasi is sinds 15 april voor verlof in Nederland. Nigerian Breweries Ltd. - Nigeria Op 1 mei is de heer C. Allport na genoten verlof teruggekeerd naar Lagos. Bij de familie J.G.P. Twaalfhoven heeft op 14 april gezinsuitbreiding plaatsgevonden door de geboorte van Gert-Jan. Na het in Nederland doorgebrachte verlof is de heer H. Timmer op 2 mei teruggereisd naar Kaduna. Brasseries du LogoneS.A. - Tsjaad De heren J.P.L. van Cuyk, J.J. Taal en K. de Vries, die op 26 maart j.l. uit N'Djamena terugkeerden zullen in Nederland geplaatst worden. Brarudi S.A.R.L. - Burundi Op 20 april is de familie Th.M. van Strien vertrokken naar Bujumbura. De heer Van Strien werkt daar als montage-specialist. Malayan Breweries Pte. Ltd. - Singapore Op 12 april is de heer F.H. Schermers voor verlof uit Singapore ver trokken. P.T. Perusahaan Bir Indonesia - Indonesië De familie J.J. Commissaris is op 19 april uit Jakarta vertrokken en brengt het verlof in Europa door. P.T. Brasseries de l'lndonésie De heer T.E.H. Haggenmacher is op 14 mei teruggekeerd uit Medan. Windward Leeward Brewery - Windward islands De heer P.J.B.J. Visschedijk is op 15 mei met zijn gezin naar St. Lucia vertrokken. De heer Visschedijk is in St. Lucia aangesteld als Brewery Manager. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 15