LEON KONINGS, PRAKTISCHE EXCURSIE VOOR VIETNAMEZEN TOERNOOI- WINNAAR PARIJS De Vereniging Vluchtelingenwerk Ne derland beijvert zich om de groep Viet- nameze vluchtelingen die in een op vangcentrum in Noordwijk zijn onder gebracht inzicht te geven in het Neder landse bedrijfsleven. Hiertoe maakte men op donderdag 10 april met circa 60 personen een excur sie door onze brouwerij aan de Van der Helststraat. De Vietnamezen toonden zich zeer geïnteresseerd en vonden het een goede gelegenheid hun kennis van de Nederlandse taal, die zij door ver plichte taallessen in het opvangcen trum opgedaan hebben, te verrijken. Na in september 1979 met de Franse schaakkampioen op de gedeelde eerste plaats te zijn geëindigd in het interna tionale schaaktoernooi te Cagnes-sur- Mer (Zuid-Frankrijk), toog begin april 1980 onze medewerker van thuisver- bruik bier, Léon Konings, naar een sterk bezet internationaal toernooi te Parijs. Ruim 200 deelnemers, waaron der de internationale meesters Partos (Roemenië) Haïk (Hongarije) en Zilber (Israël) namen aan dit toernooi deel. Léon won de eerste 2 partijen gemak kelijk. In de derde ronde liet hij de inter nationale meester Partos zich, in een voor hem goede stelling, mat zetten, waarna in de 4e ronde de sterke Duitser Klundt van het bord werd geschoven. In de 5e ronde speelde hij een wat on gelukkige remise tegen Dietrich (Did) die later medewinnaar bleek te zijn. In de finale werd de Israëliër Zilber, die Van links naar rechts: de heren F.P.H. Bot, P. Brink. Geheel rechts L.M.A. Konings. op dat moment nog alles gewonnen had, geruisloos van het bord gescho ven. Na terugkomst in Nederland werd Léon verrast met een in het ontvangst gebouw te Zoeterwoude georganiseer de schaaksimultaan. Hij won binnen 45 minuten van alle acht spelers! Deze zomer speelt de schaakvedette van Heineken wedstrijden in onder meer Oostenrijk. Fröhlich, Ft.M. Mleremet, C. Rietdijk en J. ten Voorde schaakliefhebbers een partij uit de 2e ronde (Parijs 1980). Konings (wit)-Belluire (zwart): 1.Pf3Pf6; 2.c4b6; 3.Pc3Lb7; 4.d3c6; 5.e4d5; 6.e5Pfd7; 7.cxd5exd5; 8.d4Le7; 9.Ld3c5; 10.Lf4a6; 11.h4c4; 12.Lc2b5; 13.Pg5Lxg5; 14.Lxg5Db6; 15.Th3b4; 16.Pa4Da5; 17.KflPf8; 18.Pc5Lc8; 19. La4+ Ld7(?); 20.Pb7Lxa4; 21.Dg4 (1-0) 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 13