„ZILVEREN" KRAT Heerljjk.heMer zochten. Vooral de interesse in het brouwproces was groot. Maar er waren nog andere redenen waarom men aan de uitnodiging gehoor had gegeven. Contact met buren die bij Heineken werken of vragen over Heineken van mensen die op familiebezoek kwamen zijn hier een paar van. Een duidelijk enthousiasme over de tuin en het be houd van het landelijke karakter kwam naar voren: "Ik wilde dat ik hier mocht wandelen, er zijn zo weinig wandel mogelijkheden in de buurt", sprak een bewoonster. Last bleek de burgerij van Zoeterwoude nauwelijks te hebben van Heineken, want de geur bij oostenwind was zo gering dat iemand opmerkte: "Ruikt het dan?". Uiteraard werden de gasten na de rondleiding onthaald op een pilsje maar dat dit niet de reden was waarom men was gekomen bleek uit de woorden van een jongeman "ik ben niet gekomen om te drinken want dat kun je thuis ook". Bij de bewoners van Zoeterwoude leeft een zekere nieuwsgierigheid om te zien wat er nu precies gebeurt op het terrein, waarvan men slechts de buiten kant, een groot wit kantoor, een brouwerij en een fraaie tuin, kan waar nemen. Bij de opening van onze vesti ging in Zoeterwoude kreeg de burgerij de gelegenheid het complex te bezichtigen. Nu, vijf jaar later, werden mede op verzoek van de burgemeester diegenen uitgenodigd die zich in de af gelopen vijf jaar in Zoeterwoude hebben gevestigd en zij die inmiddels de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Op 18 april j.l. werden in drie groepen ongeveer 500 bewoners van Zoeter woude ontvangen. Na een welkomst woord van de heer K.A. Warmenhoven kregen de gasten de gelegenheid de openingsfilm te bekijken waarna zij met dubbeldekkers een rondleiding over het terrein kregen en de brouwerij be- "Wavin heeft noten op zijn zang" lezen we in het personeelsblad De Spreek buis van dit bedrijf. Terecht, want in Vers van 't Vat nr. 1/ 1980 heeft u kunnen lezen dat ons ex portbier sinds enige maanden vervoerd wordt in een nieuw type krat: de Heine ken Europa krat. Deze krat die door de kunststofverwerkende industrie Wavin te Hardenberg wordt geproduceerd, heeft vele nieuwe snufjes, zoals de gladheid aan de buitenkant, de dubbel wandige constructie en is als een van de eerste kratten bij Heineken vervaar digd van polypropyleen. Voor de jury van het Nederlandse Ver pakkingscentrum dat eenmaal in de twee jaar een wedstrijd om de 'Gouden Noot' organiseert voor de beste consu menten-, industriële- en transport verpakking, was de technisch zuivere afwerking aanleiding om Wavin KSA de 'Zilveren Noot' toe te kennen. Ook de standaardisatie in het eisenpak ket van de opdrachtgever sprak de jury aan. Al met al een reden om de toe komst van de Heineken Europa krat rooskleurig in te zien. Al met al een reden om de toekomst van de Heineken Europa krat rooskleurig in te zien. Behalve de Zilveren Noot ontving Wavin ook de verenigingsprijs van de Nederlandse Vereniging Federatie voor Kunststoffen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 12