GRONINGER UNIVERSITEITS- PRIJS SILBERHAHN: FRISSE WITTE WIJNEN ZEG HET MET BLOEMEN Sinds 1959 is het de traditie elk jaar de Heineken-prijs uit te reiken aan een stu dent van de natuur filosofische sub faculteit van de Rijksuniversiteit te Groningen. Deze prijs, die ten doel heeft goede prestaties in deze studie richting te bevorderen, is op 7 maart jl. uitgereikt aan de heer G.J. Flik uit Nij megen, destijds studerend aan de sub faculteit Biologie te Groningen. Op de foto ziet u de uitreiking van de Heine- ken prijs 1979/1980 door drs. P. van Eerde (links), directeur Heineken Tech nisch Beheer. Het door Heineken be schikbaar gestelde bedrag, groot f 5.000,- ontving de heer Flik op grond van zijn meer dan voortreffelijke studie prestaties. Het assortiment van de Gedistilleerd Wijngroep Nederland is verrijkt met een vijftal frisse Duitse wijnen. De wijnen vormen samen een nieuwe serie die onder de eigen merknaam Silberhahn wordt uitgebracht. Waarschijnlijk kennen de meesten van u wel één of meer van de Silberhahn wijnen: Moselblümchen, Piesporter Michelsberg, Zeiler Schwarze Katz, Liebfraumilch en Niersteiner Gutes Domtal. De meeste Nederlandse super markten hebben wel een van deze wijn soorten in het rek. Deze vrij eenvoudige gemakkelijk drinkbare wijnen vallen goed in de smaak bij het Nederlandse publiek. Ze zijn alle licht en verfrissend van smaak. Kwaliteitswijn De Silberhahn wijnen vallen in de klasse Qualitatswein bestimmter Anbaugebiete of kortweg QbA. Dit pre dikaat houdt in dat ze afkomstig zijn uit één van de elf geselecteerde wijnbouw- gebieden die wettelijk erkend zijn. De wijnen moeten de typerende smaak van het gebied in zich hebben, ze moeten helder, zuiveren kleurecht zijn. Moselblümchen, Piesporter Michels berg en Zeiler Schwarze Katz zijn af komstig uit de mooie dalen langs de Moezel. Liebfraumilch en Niersteiner Gutes Domtal stammen uit de wijngaar den langs de Rijn bezuiden Koblenz. Aan de fles is de herkomst duidelijk zichtbaar. De Moezelwijnen zijn tra ditiegetrouw gebotteld in een groene, de Rijnwijnen in een bruine fles van het gebruikelijke Duitse type. Op de komende, hopelijk warme zomerdagen zal een koel glas van deze betaalbare maar toch lekkere wijnen zeker goed smaken. Toen de interne dienst in Zoeterwoude bemerkte dat medewerkers planten van huis meenamen om hun kamer op te fleuren, haakte zij hier terstond op in. Er werd een formulier ontworpen waar op een ieder kon opgeven welke twee planten hij of zij koos uit de vier ver schillende soorten planten. Door ge bruik te maken van een computer was de uitslag snel bekend. Het resultaat was dat twee vracht wagens vol met in totaal 1500 planten van een kweker uit Aalsmeer bij kan toor Zoeterwoude voorreden. In drie dagen tijd was het gehele kantoor gebouw voorzien van planten. Huismeester S.W. de Vries, die als taak heeft voor de inrichting van kamers te zorgen en nieuwe bewoners ter zijde te staan in hun nieuwe werkomgeving, vond het ook een aardige gedachte de overgeplaatsten met een bloemetje wel kom te heten. Het glas met rozen dat op elk bureau stond, heeft er zeker toe bij gedragen dat ieder zich door dit vrien delijke gebaar in korte tijd al aardig in geburgerd voelde.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 8