dan kan dit in de gerestaureerde pas torie 'museum Betje Wolft'. Op de Broeker veiling in de gemeente Langedijk is het mogelijk bloemen, fruit en groente te kopen. Deze streek, de 'Geestmerambacht' is de grootste koolproducent van Europa. West-Friesland Vanouds het centrum van het hele Westfriese rijk, is Hoorn altijd een be langrijke marktplaats geweest. Deze traditie komt elke woensdag tot leven wanneer Hoorn "van alle markten thuis is". Hoorn, Enkhuizen en Medemblik: plaatsen met een rijke herinnering aan het verleden, waar gebouwen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie heden ten dage nog gebruikt worden. Met traditie en folklore van de vroe gere Zuiderzee kunt u kennismaken in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. In deze dorpen worden, gewoon op straat, ook korte-baan draverijen ge houden. Een evenement dat altijd veel bekijks heeft. Bij de naam Den Helder denkt men direct aan marine en vlootdagen. Deze en vele vogelreservaten. Vanuit Den Helder varen veerboten af en aan, maar op het eiland zelf is voldoende gelegen heid rustig en ongestoord de omgeving te verkennen. Al klinkt dat verbazing wekkend als je weet dat het inwonertal van Texel 16.000 bedraagt en de be volkingsdichtheid 's zomers oploopt tot circa 60.000 personen. Zakken wij weer af naar het zuiden, dan komen wij terecht bij de Zaanstreek. Van de 950 molens die hier in 1592 stonden, zijn er nog vijftien over. De pelmolen "het Prinsenhof" en de pa piermolen "de Schoolmeester" werken nog net als in 1700. Beide staan in Westzaan. In Koog aan de Zaan is alles te vinden overdeZaanse molencultuur. Trefpunten van toerisme zijn ook Pur- merend, Monnickendam, Volendam en Marken. Purmerend, gezellig en bekend om zijn veemarkt op dinsdag; Edam, geknipt voor een wandeling langs prachtige ge bouwen uit de 16e en 17e eeuw; Mar ken, het dorp dat grotendeels op palen staat en alleen wandelend te bezichti gen valt, waardoor de rustieke sfeer goed behouden blijft. Minder rustiek is het industriële gebied bij IJmuiden. Toch zijn hier volop dui nen en bossen, terwijl voor kinderen het IJmuiderstrand, waar vele extra activiteiten georganiseerd worden, een grote attractie vormt. De vuurtoren, de visafslag en het grootste sluizencom- plex ter wereld getuigen van de sterke band die IJmuiden met de zee heeft. Vanuit Santpoort zijn de natuurgebie den Duin en Kruidberg, de Kennemer- duinen en het recreatiegebied Spaarn- woude gemakkelijk te bereiken. Noord-Holland: een provincie met vol op afwisseling wat natuur- en stede- schoon betreft. Kasteel Radboud in Medemblik, op last van Floris Vgebouwd als dwangburcht om de West friezen onder de duim te houden Een Schager dansgroep Westfriese flora in Bovenkarspel vlootdagen worden elk jaar eind juli ge houden. Ook het marinemuseum en de vis- en juttersmarkten zijn zeker de moeite waard. Schagen is bekend om zijn folkloris tische Westfriese markt. Texel Grootste en Noord-Hollands enige waddeneiland is Texel, 22 km lang en 9 km breed. Dit in de 9e eeuw van het vasteland afgescheiden eiland is be kend om zijn landschappelijk schoon 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 6