AFDELING IS PLEEGVADER Op de afdeling intern transport in Zoe- terwoude is enige maanden geleden een prima initiatief genomen. De uitzending van twee zeer contras terende televisieprogramma's, het ene over noodlijdende kinderen in de derde wereld, het andere over het zeer luxu euze leven in Amerika, was de dag na de uitzendingen onderwerp van ge sprek tijdens de lunchpauze van de vorkheftruckchauffeurs. Zij waren het erover eens dat de tegen stellingen enorm waren en vonden dat zij iets moesten doen om de in armoede levende kinderen te helpen. Zo ontstond al spoedig het idee geld in te zamelen en de stichting Terre des Hommes te benaderen om een kind 'op afstand' te adopteren. De heer P.Th. Pols, groepsleider van de afdeling in tern transport, trad op als coördinator. Het resultaat was dat de circa 80 men sen van de afdeling, vorkheftruckchauf feurs, administrateurs en kader, „pleegvader" werden van de achtjarige Evelyn Paulito uit de Philippijnen. "Wij hadden geen enkele voorkeur qua geslacht of leeftijd", vertelt de heer Pols, "maar wij vonden het toch fijn dat onze eerste een meisje was. Dat is juist zo leuk binnen een mannengemeen schap. Het is geheel vrijblijvend om mee te doen, maar ik vind dat als je er aan begint, je het ook moet volhouden. En wat is nu f 1,50 per persoon per maand?". Het verschuldigde bedrag (f 37,50 per maand) wordt door Terre des Hommes aan de school overgemaakt van Evelyn, opdat het meisje voorzien wordt van onder andere kleding, voedsel en les materiaal. Elke maand blijft er dus geld over. De heer Pols daarover: "Het is immers altijd handig een bedrag achter de hand te hebben voor het geval er mensen zijn die niet meer willen of kun nen betalen. Maar inmiddels hebben wij al een verzoek ingediend voor een tweede kindje. Doordat er meer vraag dan aanbod is, zal dit echter wel enige tijd op zich laten wachten. En wie weet, als alles goed gaat, komen er misschien in de toekomst nog meer kinderen bij. De animo is echt groot: iedereen leeft steeds mee. Bij het geld ophalen wordt er altijd gevraagd hoe het nu "met ons kind" is. Binnfenkort gaan we met z'n allen een grote kaart voor haar maken met al onze namen erop. Het leuke is dan dat je, al gaan er zo'n vier maanden over heen, bericht terugkrijgt. Tweemaal per jaar krijg je van de school ook nog be richt over haar vorderingen. Door dit contact weet je steeds waarvoor je nu eigenlijk je geld geeft". Het initiatief van de medewerkers van de afdeling intern transport verdient zeker navolging en het is dan ook de grote wens van de heer Pols en de andere medewerkers dat andere afde lingen zullen besluiten hetzelfde te doen om nog meer kinderen te kunnen helpen. Zowerdde actie gestart 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 3