AMSTEL GOLD RACE: RAAS KWARTET HEINEKEN SPANWAGEN Toen na vijf uur en ruim vierenveertig minuten fietsen de ontknoping van de 15e Amstel Gold Race plaatsvond, was de winnaar een wel heel goede be kende van publiek en organisatie: voor de vierde achtereenvolgende maal triomfeerde Jan Raas in Nederlands' enige prof-wielerklassieker. Aan de start in Heerlen hadden zich, met uitzondering van de Italianen, alle groten uit het wielrennen gemeld. De route was, in dit jubileumjaar van de Amstel Gold Race, veranderd in verge lijking met voorgaande jaren. Om meer publiek te bereiken en uit verkeers technische overwegingen was een ruim tachtig kilometer lange aanlooproute naar het noorden van Limburg uitgezet. Daardoor had de Amstel Gold Race vooral in de eerste uren een rustig koersverloop. De vele persvertegen woordigers (de Nederlandse radio en televisie hebben uitgebreid aandacht aan het evenement besteed, terwijl de Belgische, Franse en Duitse t.v. de beelden in Eurovisieverband hebben overgenomen) konden zich voorberei den op een geweldig spannend slot van de wedstrijd. In een twaalf man sterke kopgroep waren alle toppers present en dat gaf extra reliëf aan Raas' overwin ning. Duizenden mensen omstuwen na de finish het erepodium en de commentaarpositie van de N.O.S. Op de foto ziet u hoe de heer C. Schrama uit Badhoevedorp bezig is de laatste hand te leggen aan de door hem vervaardigde Heineken spanwagen. Bij het zien van de echte spanwagens in de stad kwam hij op het idee en vroeg daarom bij Heineken een foto van zo'n wagen aan. Vele uren werk zitten hierin, maar de van de foto nagemaakte miniatuur spanwagen is dan ook bijna niet van een echte te onderscheiden! Adjunct directeur J.E.M. Bruning (rechts) en Jan Raas proosten op het "kwartet" Hinault sleurt de kopgroep, omgeven door fotografen, de Cauberg op 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 30