D. Handbeuckers G.J. Kling W.J. Geertsema Mevrouw M.M. Valk De heer en mevrouw Handbeuckers Zoeterwoude - Op vrijdag 7 maart werd de heer D. Handbeuckers met zijn echtgenote en zoon ter ere van zijn 25-jarig dienstverband ont vangen te Zoeterwoude. De heer Van Eerde ontving de jubilaris en overhandigde na een korte toespraak de gouden speld en de enveloppe. Vervolgens begaf het gezelschap zich naar het ontvangstge bouw De Hooiberg, waar op verzoek van de jubilaris een in formele, staande receptie plaatsvond. De heer Van Rijn hield een korte inleiding over de wijze waarop het cadeau zou wor den overhandigd. Door een aantal collega's werden verschil lende delen van een fotolegpuzzel overhandigd met daarop aan de achterzijde een tekst die door de jubilaris voorge'lezen moest worden. Na de delen op de juiste plaats gezet te heb ben, verscheen een volledige foto met als afbeelding de jubi laris achter zijn bureau. Als 'echt' cadeau mocht hij een foto materialenkoffer ontvangen. Zeer onder de indruk van hetgeen hem ten deel was gevallen, bedankte hij een ieder voor de bijdrage aan het cadeau en voor hun komst naar zijn receptie. In zijn dankwoord betrok de heer Handbeuckers ook zijn echtgenote en zoon, alsmede buitenlandse relaties. De heer Kling en echtgenote Amsterdam - Een groot comité stond op vrij dag 28 maart gereed voor de ontvangst van de heer G.J. Kling in het leslokaal aan de Maurits- kade. Hij was vergezeld van zijn vrouw en zijn dochter en zoon, elk met hun echtgenoten. Uit de zeer ge zellige stemming viel gemakkelijk op te maken, dat de jubi laris een prettige en algemeen gewaardeerde collega is. De heer Hamers sprak over de verschillende functies die de heer Kling de afgelopen 25 jaar vervuld heeft en prees hem voor zijn uithoudingsvermogen en zijn werkwijze. Het op spelden van het gouden insigne liet de heer Hamers verge zeld gaan van woorden van dank, waarin ook mevrouw Kling betrokken werd. Als volgende spreker zwaaide afdelingschef Rosier de jubi laris lof toe en merkte daarbij onder andere op, dat Kling als all-round bottelarijman op de exportafdeling een rustige, bijna onopvallende, maar zeker voorbeeldige medewerker is. Namens de afdeling ontving de jubilaris een cadeau onder couvert. Vervolgens beklom de heer Theunis het spreekge stoelte en bedankte Gerrit Kling uit naam van de collega's. Nadat de jubilaris had bedankt voor de goede woorden en gaven, werd het feest nog geruime tijd genoeglijk voortgezet. De heer Geertsema (derde van links) 's-Hertogenbosch - Op vrijdag 28 maart vierde de heer W.J. Geertsema als eerste oorspronke lijke Bossche medewerker en tevens eerste be- veiligingsbeamte, zijn 25-jarig jubileum. Zoals vele Bosschenaren van het eerste uur heeft hij zijn op leiding in Rotterdam gekregen. Nu is hij als 60 er beheer dervan de bierwinkel. Vergezeld door zijn echtgenote werd de jubilaris ontvangen door de bedrijfsleider, die hem het goud opspelde en me vrouw Geertsema in de bloemetjes zette. Op de receptie was de heer Hoogstraten de eerste en enige spreker. Hij memoreerde dat naast zijn werk vissen de grootste hobby van de jubilaris is. En wat dat werk betreft, benadrukte hij diens bedrijfsbinding en dienstijver, want men kon dag en nacht een beroep op hem doen. Voorts sprak hij zijn dank uit voor de prettige samenwerking en overhandigde hem tot slot een speelgoedbootje met finan ciële inhoud als bijdrage voor de aanschaf van een visboot, namens de collega's en overige afdelingen. Hierna bleef men nog een uurtje gezellig bijeen om bij een glaasje bier nog eens oude herinneringen op te halen. Mevrouw Valk (rechts) en haar moeder Zoeterwoude - Op dinsdag 1 april werd me vrouw M.M. Valk, vergezeld door haar moeder, in Zoeterwoude ontvangen door de heer Ten Bruggen Cate vanwege het feit dat zij 25 jaar geleden in dienst trad bij onze Rotterdamse vestiging. Na het overhandigen van de gouden speld en de enveloppe begaf het gezelschap zich naar het ontvangstgebouw De Hooiberg. Hier sprak de heer Drost de jubilaresse toe. Hij kon weinig oude geschiedenis vertellen omdat hij wat later in ons midden kwam en sprak daarom over de tijd dat hij de ju bilaresse had leren kennen. Zo vertelde hij dat zij op jeugdige leeftijd bij Heineken was gekomen, daardoor practisch ieder een kent, en heel grote veranderingen meegemaakt heeft. Zoals het ontstaan van een grotere gejaagdheid waardoor het werk nog wel gezellig is maar niet meer zo gemoedelijk. Hierna bood hij mevrouw Valk een door haar zelf gekozen zilveren horloge aan. Omdat zijzelf niet van lange toespraken houdt, gaf zij in het kort blijk van waardering over het prachtige horloge dat zij had mogen ontvangen en bedankte iedereen daarvoor zeer hartelijk. Een leuke geste van het personeel van het labora torium, de afdeling waar de jubilaresse werkt, was dat achter de ramen van de afdeling mevrouw Valk bedankt werd met de woorden: Ria bedankt voor de 25 jaar. 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 28