Afscheid N. Tetteroo Afscheid H.M. van de Bighelaar Afscheid J. Bonte C. Vermeer Het echtpaar Tetteroo Rotterdam - 43 jaar geleden, op 1 augustus 1937, trad de heer N. Tetteroo in dienst van het agentschap "De Amstel" (firma Galema Co.) in Den Haag. Zijn administratieve loopbaan voerde hem vanaf dit agentschap via verschillende functies in diverse vestigingen uiteindelijk naar de afdeling vorde- ringenbeheerte Rotterdam. Op 21 maart nam de heer Tetteroo daar afscheid. Vergezeld van zijn echtgenote en kinderen vormde hij het middelpunt van een geanimeerde receptie in de Raadskelder. Met lovende woorden spraken achtereenvolgens de heren Bakx en Matser de scheidende toe, waarbij hem een envelop pe met inhoud en een klassiek horloge werd aangeboden. Na een kort en krachtig dankwoord van de heer Tetteroo namen de vele aanwezigen op hartelijke wijze afscheid van hem. De heer Van de Bighelaar (derde van links) 's-Hertogenbosch - Op maandag 31 maart nam de heer Van de Bighelaar afscheid van de brouwerij, gebruik makend van de overbruggingsregeling. De scheidende Van de Bighelaar werd met zijn echtgenote en dochter, die toevallig deze dag jarig was, ontvangen door de heer Van den Berg. De heer Boel opende in de bedrijfskantine de afscheids receptie en gaf het woord aan de heer Brouwer. Deze stelde vast dat het voor de heerVan de Bighelaar 20 jaar geledenerg moeilijk moet zijn geweest om bij Heineken te komen wer ken, nadat hij eerst altijd voor zichzelf had gewerkt. Hij heeft zich echter bijzonder goed aangepast en heeft met plezier de meeste tijd van die periode in bottelarij I gewerkt. Tot be sluit van zijn toespraak werd de financiële bijdrage van col lega's en het overige personeel, bijeengebracht in een spaar varken, overhandigd. Mevrouw Van de Bighelaar bedankte hierna alle collega's van haar man voor de prettige samen werking en de grote belangstelling voor dit afscheid. De heer Boel overhandigde tenslotte het boek 'Leven met de jaren' en het foto-album. De heer Bonte (midden) 's-Hertogenbosch - Een grote menigte collega's en vrienden uit het horecagebied Midden-Brabant en daarbuiten waren op 31 maart naar Den Bosch getogen om het afscheid mee te vieren van de heer J. Bonte, die gebruikmakend van de overbruggingsregeling met ingang van 1 april zijn werkzaam heden als documentalist beëindigde. Allereerst werden de heer en mevrouw Bonte ontvangen door de heren Van West- rhenen en De Jong. Tijdens de receptie werd de heer Bonte toegesproken door de heer Van Westrhenen die met name de inzet en de colle gialiteit van de heer Bonte roemde. Speciaal namens de verkoopgroep bedankte de heer Voer- mans voor het vele ondersteunende werk dat door de heer Bonte verricht is. Uiteraard werden deze woorden onder streept met bloemen en geschenken. Na een kort dankwoord van de heer Bonte maakten velen van de gelegenheid ge bruik hem en zijn vrouw persoonlijk te bedanken en een ge lukkige toekomst toe te wensen. De heer Vermeer (links) Amsterdam - Het 40-jarig jubileum van de heer C. Vermeer uit de afdeling Ligkelder aan de Mauritskade, werd op 11 maart gevierd. Tijdens de geanimeerde ontvangst in het leslokaal werd de jubilaris de gouden speld met diamant opgespeld door de heer Kruidenier, die hem met enkele hartelijke woor den dankte en feliciteerde met dit toch lange dienstverband. Er werden wat oude herinneringen opgehaald uit het kleur rijke brouwerijverleden en Vermeer vertelde enthousiast over zijn grote liefde voor harmonie-orkesten. In de kantine werd niet gespeeched, maar velen waren ge komen om Cor Vermeer geluk te wensen, waarbij ook de cadeaus niet ontbraken. Onder andere twee etsen op alu minium met voorstellingen van het oude Amsterdam en een foto van de brouwerij anno 1920. Gestimuleerd door de uitmuntende verzorging van de kan tinemensen werd dit voor zowel Cor Vermeer en zijn vrien den, als voor alle andere bezoekers een gezellige receptie. 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 26