VRACHTWAGEN CHAUFFEUR ONDER DAK IN ROTTERDAM Rotterdam is als een van de bedrijvigste centra in West-Europa een belangrijk eindpunt voor vele wegvervoerders. Vanuit welhaast alle landen in Europa bestaat er een intensief vrachtverkeer op wereldhaven nummer 1: Rotterdam. Al sinds een aantal jaren wordt het ge mis van een goede accommodatie (par keerterrein en overnachtingsmogelijk heid) voor de internationale chauffeur onderkend. Op initiatief van de Rotterdamse Kamer van Koophandel is daartoe het Vracht Auto Centrum (V.A.C.) in het leven ge roepen. Een aantal grote bedrijven, waaronder Shell en Heineken, hebben het initiatief van de Kamer van Koophandel ge steund. Het V.A.C. is gevestigd op het Waal havencomplex een bestaat uit een grote, afgesloten, parkeerruimte waar driehonderd vrachtwagens een plek kunnen vinden. Daarnaast is er een motel-café-restau- rant waarvan de bouw begeleid is door het Heineken Bouwbureau. Heineken heeft ook geadviseerd bij de exploitatie van dit establissement. Het Vracht Auto Centrum omvat verder Het motel-café-restaurant gebouw: Café Waalhaven en, heel toepasselijk, bistro Le Camion (de vrachtauto) een onderhoudsgarage met dag- en nacht service, er is een Shell-service station en er is een was- en douche gelegenheid. Ook bankzaken kan de chauffeur in het V.A.C. regelen terwijl een aantal expe diteurs in het V.A.C. zijn gevestigd zo dat er ook bemiddeling voor retour lading kan plaatsvinden. Opening De officiële opening van het Vracht Auto Centrum Rotterdam vond plaats op 25 maart jongstleden. Staatssecre taris Smit-Kroes verklaarde in een pun tige toespraak dit eerste vrachtauto centrum voor geopend. Zij wees erop dat de chauffeurs nu een goede moge lijkheid hebben om te overnachten en dat er een prima maaltijd genuttigd kan worden. Het V.A.C. complex. Rechtsboven de garage met daarachter het motel-café-restaurant gebouw Motel-café-restaurant Het horeca-gedeelte van het V.A.C. be staat uit een motel met een elftal kamers. Op de begane grond bevindt zich het café-restaurant. In het restau rant kan men plate-service maaltijden gebruiken, terwijl er daarnaast ook een "bistro" is ingericht. Met deze bistro wordt duidelijk gemikt op de overige bedrijven die in de Waalhaven zijn ge vestigd. Met de opening van het Vracht Auto Centrum Rotterdam is er een gastvrije en veilige "haven" gekomen voor de (internationale) vrachtwagenchauffeur. Staatssecretaris Smit-Kroes tijdens haar openingstoespraak 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 24