DE KOMENDE EN GAANDE MANNEN Heerlijk helder... braga permai BIR BUITANG H«*r>Ijk - H«ld*r - bint*af De heren Djoenaedi Ketua, Van der Werf en Sudarso Martonagoro Met ingang van 1 april j.l. is de heer R.M. Djoenaedi Ketua afgetreden als voorzitter van de Raad van Commis sarissen van P.T. Perushaan Bir Indo nesia, onze Indonesische brouwerij onderneming. Tijdens een recent be zoek aan Indonesië bracht de heer J. van der Werf de dank van ons concern over aan de heer Djoenaedi voor diens belangrijke diensten gedurende vele jaren aan de brouwerij betoond. Hij wordt opgevolgd door de heer H. Sudarso Martonagoro die reeds vele jaren commissaris van P.B.I, is en die de laatste jaren als gedelegeerd com missaris onschatbare diensten bewees bij de herstructurering van de onder neming. Aan het diner ter ere van de scheidende voorzitter werd ook deelgenomen door de heren Paddy Cronin en Tanri Abeng. Deze laatste werd met ingang van 1 december j.l. benoemd tot General Manager van P.B.I. Hij neemt deze zware taak over van de heer Cronin, die onder vaak moeilijke omstandigheden sedert 1 maart 1977 op bezielende wijze leiding gaf aan de onderneming in Indonesië. De heren Abeng, Van der Werf en Cronin Dat onze slagzin 'heerlijk helder Heine- ken' goed aanslaat, bewijst het suiker zakje uit Indonesië, met het opschrift: heerlijk helder Bintang! Nigerian Breweries Ltd. - Nigeria Op 18 maart is de familie C. Allport voor verlof in Engeland aange komen. De heer J.G.P. Twaalfhoven is op 5 maart met zijn gezin voor verlof in Nederland gearriveerd. Op 3 april is de heer H. Timmer voor verlof uit Kaduna vertrokken. Brasseries du LogoneS.A. - Tsjaad In verband met de politieke situatie in Tsjaad zijn de families K. de Vries en J.P.L. van Cuyk, Mevr. M.G. van Mameren met haar kind en de heer J.J. Taal op 26 maart, en de heer J.H. van Mameren op 11 april teruggekeerd uit N'Djamena. De heer P.J.B.J. Visschedijk is op 9 april definitief teruggekeer uit Moundou. Bralima S.A.R.L. Op 21 maart is de heer J.A.M. van Knippenberg na genoten verlof teruggekeerd naar Boma. De heer Ch. Bussmann is op 5 april voor verlof in Europa aangeko men. Op 14 maart is de familie M.H. van Deursen in Nederland aange komen. P.T. Perusahaan Bir Indonesia De familie J.W.C. Loeff is op 15 maart voor verlof uit Surabaya ver trokken. De heer Loeff wordt na zijn verlof in Nederland geplaatst. De heer R.H. Siwalette, die op 1 maart met zijn gezin met verlof is gegaan, is op 11 april teruggereisd naar Jakarta. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 23