UITElYLAlM PARADISI OOK IN BELGIË ESKIMO'S TE GAST NIEUWS UIT HET i /Tyrrii UTTTU ir/77 IJ7E?7 A A ïrl J Begin april is Paradisi ook in België ge ïntroduceerd. Naast Jagermeister en Bokma oude jenever is Paradisi het der de merk dat Bokma Import in België geïmporteerd heeft. In Nederland is Paradisi een succesvol produkt gebleken: de handel heeft het goed opgenomen en ook op beurzen waar belangstellenden de grapefruit likeur konden proeven, viel Paradisi zeer in de smaak. Men verwacht dat het in België goed ontvangen zal worden omdat de Belgen over het algemeen dol zijn op likeuren. 30% van de totale gedistilleerdmarkt bestaat namelijk uit likeurachtigen. Hierbij komt nog dat in België buiten landse gedistilleerdprodukten zeer in trek zijn. Kleine wijziging van het etiket De operatie "Paradisi in België" vond in april plaats. Hierbij onderging de fles slechts een kleine wijziging. Alleen op de rugzijde van het etiket wordt de naam van de importeur vermeld (N.V. Bokma Import S.A.), het handelsregis ternummer wordt toegevoegd en tevens is het verplicht het alcoholge halte in een bepaalde lettergrootte te drukken. Niet in cafés De bezoekers van de horecabedrijven zullen het voorlopig nog zonder Para disi moeten stellen in verband met de wet Vandervelde. Deze dateert uit 1919 en bepaalt dat er geen drank met een alcoholpercentage van meer dan 22% in de horecabe drijven geschonken mag worden. Jammer, maar niet onoverkomelijk. De thuisverbruikmarkt in België is zo groot dat er alle reden is aan te nemen dat binnenkort veel Belgen Paradisi, ge koeld en met ijs, geproefd zullen heb ben. Onlangs is er een boek verschenen: 'Eskimo's, mensen zonder tijd' van de hand van Pater Frans van de Velde, die al 43 jaar als missionaris onder de Eski mo's leeft en ook hun taal spreekt. Dit boek is geschreven naar aanleiding van het bezoek van prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven aan de Eski mo's en hun contact met de Idlout- familie. Deze familie houdt als een der laatsten nog vele Eskimo-tradities in ere. Bij het verschijnen van het eerste exemplaar van dit boek, waren ook een paar leden van de Eskimo-familie aan wezig in Nederland. Om hun wens, een Nederlandse molen te mogen zien en betreden, te vervullen, toog het gezelschap naar de brouwerij te Zoeterwoude. Op de foto ziet u hen (met geheel links pater Van de Velde) voor de Barre- molen. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 22